Tonći Bilić: Sistematizacija nije bila nezakonita!

0

Makarski gradonačelnik Tonći Bilić poslao nam je priopćenje vezano uz sistematizaciju radnih mjesta tj. Pravilnik o unutarnjem redu.

Priopćenje objavljujemo u cijelosti:
„Na snagu su stupile izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Makarske prema kojima se za komunalne redare, ne uključujući i voditelja, opet propisuje srednja stručna sprema. Razlog donošenja izmjena nisu nezakonitosti već činjenica da je krajem prošle godine, kada je Pravilnik već bio u završnici, došlo do promjene u zadnjim izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi koja kaže da službenik za čije se radno mjesto u trenutku usvajanja novog Pravilnika traži viša stručna sprema, a on ima nižu stručnu spremu i 10 godina radnog iskustva, ne može i dalje raditi na poslovima na kojima se zatekao. Kako smo za izmjene naknadno saznali, bilo je nužno donijeti izmjene Pravilnika ili bi u suprotnom bile moguće samo dvije varijante: ili svim komunalnim redarima (osim jednog koji ima višu stručnu spremu) dati otkaz ili ih rasporediti na druga radna mjesta u Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti ili neku drugu gradsku ustanovu sukladno njihovoj stručnoj spremi te raspisati natječaj za upražnjena radna mjesta komunalnih redara. Kako niti u pogonu niti u drugim gradskim ustanovama ne postoji realna potreba za novim djelatnicima, a htio sam izbjeći otkaze, jedina opcija je bila izmjena sistematizacije. Ukupan broj izvršitelja ostaje manji kako je određeno novim Pravilnikom o unutarnjem redu koji je stupio na snagu 29.prosinca 2014., ali se tražena stručna sprema mijenja iz više u srednju stručnu spremu. Jedino za voditelja je propisana viša stručna sprema, a na temelju čega je Dražen Nemčić izabran za voditelja komunalnog redarstva jer jedini zadovoljava tražene uvjete. Istina je da sam prilikom donošenja nove sistematizacije više puta naglasio da propisujući viši stupanj stručne spreme želim podići nivo kvalitete rada komunalnog redarstva što bi bilo opravdano s obzirom na činjenicu da su izmjenama zakona komunalni redari dobili veće ovlasti u nadzoru građevinskih radova i prometa u mirovanju. Od zacrtanog cilja nećemo odustati no zasad ćemo na njemu raditi kroz doškolovanje postojećih djelatnika.“