Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja, Anđelko Bilandžić sazvao je 17. sjednicu Gradskog vijeća za dan 14. studenoga 2018. godine (srijeda) u 17:00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća i 8. Izvanredne sjednice Gradskoga vijeća; 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća;
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja,
4.1 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za izbor i imenovanja, te imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja,
4.2 Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti,
4.3 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj,
4.4 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za Proračun i financijsku kontrolu,
4.5 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za društvene djelatnosti, te imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
4.6 Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“,
4.7 Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za međugradsku suradnju,
4.8 Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti,
4.9 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
4.10 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za predstavke i prijedloge;
5. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj – lipanj 2018.g.;
6. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2017. godinu s financijskim izvješćem za 2017. g.;
7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu;
8. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju i promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju;
9. Prijedlog Zaključaka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke “RIBA KAŠTELA” d.o.o., Kaštel Stari, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 22.10. 2018. god.;
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „Alfa ing“ d.o.o., Split za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja;
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno umjetničkog središta Sinj;
12. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina označenih  kao čest. zem. 951/9 , površine 1323 m2,  čest. zgr. 1324,  površine 111 m2, čest. zgr. 1712, površine 60 m2, upisane u Z.U. 2087 k.o. Sinj,  u  korist Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o., Sinj;
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja;
14. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Sinja;
15. Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama; 
16. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Bili cvitak“  Sinj s  financijskim izvješćem za 2017. godinu;
17. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Blagovijest“  s  financijskim izvješćem za 2017. godinu;
18. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ s  financijskim izvješćem za 2017. godinu; 

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime