U vrijeme gradonačelničkog mandata Bože Petrova, a kasnije i Katarine Ujdur, u Gradu Metkoviću nije se radilo po zakonu!

Samo 2016. godine Grad Metković imao je rashode od preko milijun kuna koji nisu zakonski evidentirani, no to je tek jedan u nizu detalja koji ukazuju da ni Božo Petrov, a ni Katarina Ujudur nisu bili zreli za vođenje Grada. Iste te godine, MOST-ova vlast u Metkoviću nije vodila računa o naplati potraživanja od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, a prihodi od komunalne naknade trošili su se suprotno zakonu. Sve to utvrdio je Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik u čijem nalazu ima još detalja koji ukazuju na kaos u kojem se gradska administracija nalazila za vrijeme gradonačelničkih mandata Bože Petrova i Katarine Ujdur.

Revizori su utvrdili čitav niz nepravilnosti u vođenju Grada Metkovića za vrijeme MOST-ovog mandata

Za vrijeme njihove vladavine, Grad Metković vodio je 11 sudskih sporova čija vrijednost do danas nije utvrđena, prihodi od komunalne naknade u iznosu 914.725,00 kn i komunalnog doprinosa u iznosu 682.871,00 kn, nisu utrošeni za propisane namjene u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu! Nadalje, Turistička zajednica Grada nije doznačila pripadajući dio ostvarenih prihoda od boravišne pristojbe u iznosu 11.594,00 kn u proračun Grada, a Grad nije poduzeo mjere za naplatu… Ni to nije sve. Gradsko komunalno društvo, kojemu su povjereni poslovi obračuna i naplate komunalne naknade za domaćinstva ne dostavlja Gradu izvješća o zaduženju i naplaćenom iznosu komunalne naknade po pojedinim domaćinstvima te o poduzetim mjerama naplate. Sve u svemu, Gradom Metkovićem,  a po mišljenju revizora, vladalo se nestručno i nezakonito, a posljedice, naravno, neće snositi ni Petrov ni Ujdur, već solidarno svi građani.

1 KOMENTAR

  1. Jebeš državu u kojoj je bila trećina ministara iz Metkovića i okolice! Izgledalo je kao da se na Neretvi rađaju sami lumeni a sad vidimo da nije tako. Eno Luke Bebića, pa Jambe i sad Petrova. Svi su sustavno upropaštavali Metković

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime