O tome tko će biti novi predsjednik HNK Zadar, može se samo nagađati, no stranačka iskaznica HDZ-a mogla bi biti presudna, tvrde upućeni

Jučer je u Narodnim novinama objavljen natječaj kojim se pozivaju zainteresirani da se jave za mjesto predsjednika te su navedeni brojni uvjeti koje moraju ispunjavati. Visoka stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, izražene komunikacijske vještine itd., ali ni slova o nogometu.

Evo što se sve traži od kandidata:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski, diplomski i dodiplomski sveučilišni studij, ili viši akademski stupanj (najmanje 300 ECTS bodova ili VSS);

2. aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

3. izražene organizacijske, analitičke, pregovaračke i komunikacijske vještine;

4. da kao član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora ili član upravnog odbora subjekta upisa u sudski registar trgovačkog suda nije pravomoćno obvezan na isplatu naknade štete tom subjektu ili njegovim vjerovnicima;

5. da se kao fizička osoba ili kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora pravne osobe ne bavi poslovima vezanim uz posredovanje u transferima igrača ili trenera;

6. da nema ograničenja utvrđena člankom 13. Zakona o sportu (Narodne novine br: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20);

7. da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenih s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda;

8. da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela na štetu djeteta, odnosno maloljetnika;

9. da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjen za prekršaje u sportu i na sportskim natjecanjima prema odredbama Zakona o sportu i posebnih propisa kojima se propisuju prekršaji u sportu i na sportskim natjecanjima;

10. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

– da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, i to tijekom pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;

– da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u pot­punosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva dok traje ta zabrana.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana, a sportska javnost s nestrpljenjem iščekuje koji će sada stručnjak voditi zadarski nogomet do 15.studenog 2023. do kada traje mandat.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime