Temeljem odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Ploče, raspisan je javni natječaj za izbor i imenovanje novog ravnatelja

Za ravnatelja/ravnateljicu Doma zdravlja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima visoke stručne spreme,

3. da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,

4. da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Dom zdravlja ima poslovni odnos,

5. da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Doma zdravlja,

6. da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena presuda,

7. da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih komora (ako je kandidat zdravstvenog usmjerenja),

8. da Dom zdravlja protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

Više detalja o natječaju pogledajte OVDJE.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime