Koncem 2023. godine Udruga za istraživanje, promicanje i zaštitu kulturne baštine Makarskog primorja i Zabiokovlja ‘Kačić’ provela je drugu fazu arheološkog istraživanja prostora uokolo crkve Sv. Liberana u Podgori

Nastavak je to sustavnih arheoloških istraživanja započetih prošle godine. Voditelj istraživanja bio je arheolog Tomislav Jerončić, a voditeljica projekta arheologinja Jelena Glamać iz udruge Kačić.

default

”Imamo zanimljivu situaciju: s jedne strane rezultate iz 2022. godine u ostatke zidova za koje nije jasno radi li se o antici, srednjem ili novom vijeku, a s druge strane rezultate iz 2023. godine u vidu jako širokog zida, naizgled temeljne stope onoga što pretpostavljamo da je stara crkva Svih Svetih. Postoji razlog zašto razmišljamo u tom smjeru. U matičnoj knjizi umrlih stoji da je u razdoblju između 1660. -1687. godine unutar crkve Svih Svetih ukopano 5 svećenika. Dakle ne na groblju, već unutar crkve. Ovdje moramo uzeti u obzir tri činjenice. Prva je ta da su svećenički grobovi tada redovito bili smješteni ispred oltara, a druga je ta da se u današnjoj crkvici Sv. Liberana, koja je sagrađena u 19.st., na ulazu ispred oltara nalazi svećenički grob  koji datira u 1630. godinu. Taj grob se vremenski poklapa s postojanjem stare crkve Svih Svetih. Treća činjenica je da je prilikom istraživanja otkriveno da crkva Sv. Liberana leži direktno na širokom zidu kojeg smo pronašli u ovogodišnjoj kampanji. Nakon svega navedenoga, postoje jake indicije da smo „pogodili“ unutrašnji prostor stare crkve  Svih Svetih.” –  poručuju arheolozi iz Udruge Kačić.

Istraživanja su sukladno financijama trajala relativno kratko, ali su dala neke nove i jasnije smjernice za pozicioniranje novih sondi za iduću fazu sustavnih arheoloških istraživanja.

Podsjetimo čitatelje: Prema predaji i arhivskim izvorima, na području okolo crkve Sv. Liberana, nalazila se stara podgorska župna crkva Svih Svetih, prvi put spomenuta 1603. godine u matičnoj knjizi župe Podgora, no smatra se da je sagrađena u 14./15. stoljeću. Ista je oštećena u razornom dubrovačkom potresu 1667. godine. Početkom 60-ih godina 18. stoljeća, crkva je bila u lošem i ruševnom stanju, stoga je odlučeno da se stara župna crkva sruši, a njen građevinski materijal iskoristi za izgradnju nove barokne crkve u Sridi Sela u Podgori, na čijoj gradnji su mještani dobrovoljno radili.

Egzaktna lokacija srednjovjekovne i ranonovovjekovne faze crkve Svih Svetih, nikada nije bila sasvim poznata. Jedina istraživanja prije ovih, bila su pokrenuta 1991. godine od strane Ane Kunac, arheologinje i bivše ravnateljice Gradskog muzeja Makarska, no prekinuta su u samom početku zbog ratnih zbivanja. Rezultirala su površinskim dizanjem nasipa manjeg obima, i pronađenim dijelovima zidova. U svakom slučaju su potrebna daljnja istraživanja da odredimo kontekst i dataciju lokaliteta s ciljem njegove turističke valorizacije i prezentacije.

Projekt je financijski podržan sredstvima Općine Podgora i TZ Podgora.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime