Gašpar Begonja i Nikica Begonja, kao načelnik, odnosno predsjednik Općinskog vijeća Općine Privlaka, oštetili su Općinu Privlaka i sve privlačke branitelje

Naime, isti, ujedno dosadašnji nositelji izvršne, zakonodavne vlasti Općine Privlaka, NEPOSREDNOM POGODBOM temeljem Zakona o građevinskom zemljištu, Ugovora o pripremi, izgradnji, uređenju građevinskog zemljišta od 4. ožujka 1997. kao ništavih ugovora/ protivnih Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji / stekli su upisom u zemljišne knjige vlasništvo čest.zem.386/1, 386/2 i 398 k.o. Privlaka, u neposrednoj blizini Virskog mosta, i to svaka čestica površine cca 2.000 m2 općinskog zemljišta. Dakle, NAČELNIK Općine Privlaka Gašpar Begonja te PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Nikica Begonja su temeljem istih, NIŠTAVIH Ugovora dužni VRATITI Općini Privlaka navedena zemljišta koje je građevinska struka procijenila na cca 300 EUR-a po m2 što u konačnici iznosi preko 13 milijuna kuna vrijednosti općinskog zemljišta, a što naravno isti nisu učinili do danas.

Naime, predmetni Ugovori su ništetni jer su zaključeni 4. ožujka 1997. na temelju Zakona o građevinskom zemljištu, koji je međutim PRESTAO VAŽITI 31. prosinca 1996. te je od 1.1. 1997. na snazi ZAKON O VLASNIŠTVU, koji člancima 35., 391. propisuje obvezno provođenje JAVNOG NATJEČAJA po tržišnoj cijeni, koji natječaj NIJE PROVEDEN. Također, isti Ugovori su protivni i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji predviđa stambeno zbrinjavanje SVIH BRANITELJA/ cca. njih čak 120 sa područja Privlake/ a ne dodjelu zemljišta pojedincima/ samo 15 branitelja “steklo” zemljišta. Dakle, predmetna zemljišta stečena protuzakonito niti su privedena svrsi, namjeni, niti su izgrađeni stambeni objekti od navedenih osoba, niti su dobivena zemljišta vraćena, plaćena Općini Privlaka već su neka preprodana/ Nikica Begonja/ ili hipotekarno korištena za gradnju apartmana, kuće/ načelnik Gašpar Begonja, što isti NIJE PRIJAVIO U IMOVINSKU KARTICU iako je to obvezan učiniti/ klasični sukob interesa/.

Ništavost tih Ugovora od 4. ožujka 1997. već je utvrđena u sudskim postupcima Općinskog suda u Zadru pravomoćnim odlukama posl.br. P-1494/10 i P-1495/10, potvrđenim presudom Županijskog suda u Zadru posl.br. Gž-3401/13 i Vrhovnog suda Republike Hrvatske posl.br.Rev-1734/15. U tim je postupcima sudjelovao Nikica Begonja, predsjednik Općinskog vijeća, koji je sklopio čak više takvih ništavih Ugovora. Nastavno, u sudskim postupcima koji su u tijeku i u kojima se pojavljuju kao stranke i zakonski zastupnici Općine Privlaka, Gašpar Begonja, kao načelnik te Nikica Begonja, kao predsjednik vijeća, PROTIVE SE da se zemljišta koja su dobili temeljem ništavih Ugovora VRATE OPĆINI PRIVLAKA. Dakle, protive se interesima Općine Privlaka radi osobne imovinske koristi, iako su te osobe temeljem Zakona, Statuta Općine Privlaka, položile zakletvu i dužne su zastupati interes Općine Privlaka, što je OČIGLEDAN SUKOB PRIVATNOG INTERESA ISTIH OSOBA SA JAVNIM INTERESOM OPĆINE PRIVLAKA sa elementima KAZNENOG DJELA protiv službene dužnosti, zlouporaba položaja i ovlasti iz članka 291. Kaznenog zakona u vezi članka 21. stavka 1. točke 2. Zakona o USKOK-u.

Kako se radi o vrlo velikim površinama zemljišta, vrlo vrijednoj imovini Općine Privlaka/Republike Hrvatske, koja imovina se koristi za ostvarenje imovinske koristi privatnih osoba na štetu javnih interesa/Općine Privlaka, Republike Hrvatske/ u kojem nezakonitom raspolaganju imovinom sudjeluju Gašpar Begonja i Nikica Begonja, kao nositelji izvršne i zakonodavne vlasti u Općini Privlaka, a koji sada TRAŽE NOVI MANDAT na lokalnim izobrima isključivo kako bi, kao i do sada, zlouporabom političke funkcije ŠTITILI SVOJE PRIVATNE INTERESE a protivno javnom interesu i na štetu svih branitelja sa područja Općine Privlaka, to je istima na ovim izborima potrebno USKRATITI POVJERENJE, mandat za daljnje nanošenje štete Općini Privlaka, kako bi se osiguralo zbrinjavanje svih branitelja sa područja Privlake na jednak, adekvatan način.

Sva navedena dokumentacija dostavljena je nadležnim tijelima/ ODO i ŽDO Zadar, USKOK Zagreb, Antikorupcijsko povjerenstvo, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa/ kako bi svako od njih poduzimalo pravne radnje u granicama svoje nadležnosti, radi zaštite interesa Općine Privlaka/Republike Hrvatske.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime