Odbor za dodjelu priznanja i nazive ulica i trgova objavio je Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Makarske u 2022. godini, a prijedlozi se zaprimaju do 3. kolovoza 2022.

Javna priznanja Grada Makarske nisu se dodjeljivala od 2008. Prošle godine Gradsko je vijeće, na prijedlog gradonačelnika, donijelo odluku o proglašenju počasnim građaninom priznatog makarskog arhitekta i urbanista Ante Rožića, a ove godine, nakon 14 godina stanke, putem javnog poziva svoje inicijative moći će predlagati i građani, udruge građana, mjesni odbori, ustanove, tvrtke i dr.

Javna priznanja Grada Makarke dodjeljuju se s ciljem odavanja priznanja za promicanje položaja i ugleda Grada Makarske te za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Makarskoj.

Počasnim građaninom Grada Makarske može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija hrvatskog naroda, položaja i ugleda Grada Makarske, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Grada Makarske ili pojedinih njegovih djelatnosti; državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Grad Makarsku i Republiku Hrvatsku u promicanju njezina suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na općeprihvaćenim načelima suvremenog svijeta. Titula počasnog građanina  se može dodijeliti i posthumno.

Nagrada Grada Makarske  dodjeljuje se građanima Grada Makarske i drugim osobama koje rade na području Grada Makarske, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Makarskoj.

Nagrada Grada Makarske može se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima prijateljima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Makarska, te za njihov doprinos samostalnosti RH i kao zahvala za značajno humanitarno djelovanje za vrijeme Domovinskog rata.

Plaketa „Grb Grada Makarske” dodjeljuje se građanima Grada Makarske i drugim osobama koje rade na području Grada Makarske, udrugama građana, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama prigodom Dana Grada Makarske i drugih obljetnica za općepriznatu djelatnost kojom su znatno pridonijeli razvoju Grada Makarske. Plaketa se može dodijeliti za osobite uspjehe u protekloj godini ili za dugogodišnji rad od osobitog interesa za Grad Makarsku.

Pravo na pokretanje inicijativa imaju građani, udruge građana, gradski vijećnici, radna tijela Gradskog vijeća, gradska upravna tijela, Odbor za mlade, tijela mjesne samouprave,  tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe. Pravo predlaganja imaju i gradonačelnik i Odbor za dodjelu priznanja i nazive ulica i trgova.

Inicijative za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem dostavljaju se poštom na adresu Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Grada Makarske” ili putem pisarnice Grada Makarske, te na email adresu: pisarnica@makarska.hr  uz skenirani potpisani prijedlog i dokumentaciju od 25. srpnja 2022 do 3. kolovoza 2022.

Prijedlozi se mogu podnijeti na obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Makarske u 2022. godini koji je objavljen na www.makarska.hr. Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za javne potrebe i društvene djelatnosti Grada Makarske putem telefona 608-411 te elektroničke pošte ivana.pleic@makarska.hr.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Makarske donosi Gradsko vijeće Grada Makarske na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja i nazive ulica i trgova. (GRAD MAKARSKA)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime