Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 39. Statuta Grada Ploča donosim ODLUKU o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola s područja Grada Ploča za školsku godinu 2017./2018.

Grad Ploče sufinancirat će nabavu školskih udžbenika učenicima od II. do VIII razreda osnovnih škola na području Grada Ploča: Osnovne škole “Vladimir Nazor” Ploče (matična škola Ploče i područna škola Rogotin), Osnovne škole “Fra Ante Gnječ” Staševica i Osnovne škole “Ivo Dugandžić Mišić” Komin.

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ove Odluke ostvaruju roditelji učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Ploča u sljedećim iznosima:

  • II. – IV. razreda      300,00 kn
  • V. – VIII. razreda    600,00 kn

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika do iznosa razlike u visini 100% ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika utvrđenih prema konačnoj listi udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava koje je objavilo Ministarstvo znanonsti i obrazovanja, ostvaruju učenici osnovnih škola koji su članovi kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade sukladno propisima iz područja socijalne skrbi.

Za ostvarivanje prava ove Odluke roditelji su dužni podnijeti ispunjeni zahtjev za sufinanciranje nabave školskih udžbenika za šk. godinu 17/18 i priložiti:

– dokaz o prebivalištu na području Grada Ploča (preslika osobne iskaznice)

– potvrdu o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa

– presliku kartice računa/IBAN

– OIB primatelja na čiji se račun uplaćuju sredstva

– potvrda o ostvarivanju prava na zajamčenu minimlanu naknadu (od centra za socijalnu skrb Ploče)

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča, osobno predajom na pisarnici Grada Ploča, u razdoblju od 4. rujna do 30. rujna 2017. godine

Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u prostorijama Grada Ploča ili na službenoj web stranici www.ploce.hr
(IZVOR: ploce.com.hr)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime