Danas su ministrica socijalne politike i makarski gradonačelnik Tonći Bilić potpisali sporazum kojim će se otpisati dugovi najugroženijim Makaranima.

O koliko građana Makarske je riječ, za sada je nepoznato jer podacima o blokiranim građanima raspolaže samo FINA. Naravno, neće svi Makarani dobiti priliku proći „lišo“, već samo oni koji udovoljavaju uvjetima, a jedan od uvjeta je da su im računi blokirani dulje od godinu dana.