Stara upravna zgrada Gradskog sportskog centra uskoro bi trebala biti rekonstruirana, doznajemo od odgovornih u Gradu Makarskoj.

Riječ je o zgradi koju Grad Makarska želi rekonstruirati i nadograditi te koristiti zajedno sa Javnom ustanovom PP Biokovo, sportašima, školama itd. Do redakcije portala www.mega-media.hr stigla je i informacija o zahtjevu za pokretanje upravnog nadzora nad izdanom izmjenom lokacijske dozvole tog zdanja koji je Ministarstvu graditeljstva prije nekoliko dana uputila Maja Mileta.
U svom Zahtjevu, Mileta tvrdi kako je još u ožujku 2011. prestala važiti potvrda glavnog projekta, a samim tim i lokacijska dozvola! Nadalje tvrdi kako je osnovna lokacijska dozvola izdana suprotno odredbama PPU grada Makarske.
– Grafičkim kartama je namjena zone isključivo označena kao R2a – SPORTSKI CENTAR DUGIŠ (zelena boja) dok je u čl. 87. odredbi za građenje istog plana propisana gradnja u granicama SPORTSKOG CENTRA DUGIŠ. Rekonstrukcija postojećeg objekta nije navedena ni u jednom stavku, a posebno ne na način da se može mijenjati namjena, povećati katnost, te izgraditi objekt poslovne namjene sa smještajnim jedinicama i uredskim prostorima za neku drugu ustanovu (JU PARK PRIRODE BIOKOVO). Trebalo je izraditi izmjenu i dopunu Plana, a onda sukladno njoj dobiti NOVU građevinsku dozvolu (Zakon o gradnji) za propisanu gradnju. Ovako se pokušava iskoristiti nezakonita radnja za nastavak i uvlačenje u još i više nezakonitosti. Nastoji se dobiti građevinska dozvola s uvjetima iz nezakonite izmjene lokacijske dozvole, ignorirajući postojeći PPU grada Makarska, tvrdi Maja Mileta čiji zahtjev u cijelosti možete pogledati klikom na link:GSC MAKARSKA