Lažirali dokumente i ovršili makarsku frizerku

0

Kavana Jugoslavija 1927. godine u Makarskoj bio je prostor općinske – gradske zgrade. Vlasnik zgrade bila je Fanny Antunović (dokaz fotografija Gradski muzej Makarska).

Vlasništvo zgrade mijenjano je sukladno režimu koji je bio na vlasti. Nakon 1947. godine doneseni su propisi kojima u većini slučajeva sva kapitalistička imovina, konfiskacijama, nacionalizacijama postaje općenarodna imovina, bez naznaka prava korištenja. 1965. godine donešen je Zakon o uknjižbi nekretnina u društvenom vlasništvu, kojim je regulirano pravo korištenja, kao i nosioca prava korištenja. Svaka promjena nosioca prva korištenja na nekretninama u društvenom vlasništvu morala se upisati u zemljišne knjige. Što danas reći o nekretnini Fanni Antunović, zgradi Grada Makarske? Gospodarstvenici, privatnici danas je nazivaju “Ukleta zgrada”, po kojoj šetaju duhovi, koji im ništa ne riješavaju. U zgradi se nalazi  pored gradonačelnika i veliki broj djelatnika – administracija, koju čini i veliki broj  diplomiranih pravnika. Zbog njihova neznanja, nepovjerenja od gradonačelnika, za svaki ozbiljniji predmet na sudu angažira se i odvjetnički ured, pa čak i iz Zadra. Prije nepuna četiri mjeseca u zgradu je uselio novi gradonačelnik, po struci ekonomist, koji je došao do saznanja da odvjetnički ured iz Zadra ubire velike novce, zahvaljujući inertnosti, neznanju pravne službe grada. Portal Megamedia objavio je tekst pod naslovom “Slučaj jedne frizerke iz Makarske : radi za DORH, troši svoje novce, a plaću ne prima”. Makarska frizerka je 11.07.2017. godine dobila sudski Zaključak u kojem stoji da će 11. istopada 2017. godine u 9,00 sati u Makarskoj na adresi don Mihovila Pavlinovića bb, ovršiti poslovni prostor površine 21,90 m2, izgrađen na djelu katastarske čestice 2175/3 k.o. Makarska- Makar. Frizerka Mateja Grbavac 2015. godine ovršena je na način da je ovrhovoditelj Ružica Šarić iz Makarske temeljem pravomoćne presude Županijskog suda Split Gžst-135/15. s računa Mateje Grbavac otuđila sve novce i blokirala račun. Državni ured za upravljanje državnom imovinom RH temeljem dokumentacije iz zemljišnih knjiga Općinskog suda Makarska stvarni je vlasnik predmetne nekretnine, poslovnog prostora koji se u zemljišnim knjigama vodi kao put.   Mateja Grbavac kao voditelj obrta “Mateja” dana 02.05.2016. godine podnijela je zahtjev DUDI Zagreb za dobivanje Suglasnosti za privremeno korištenje poslovnog prostora koji se u zemljišnim knjigama u Ulošku 556 z.k.č.2175/3. K.o.o Makarska Makar.  Županijsko Državno Odvjetništvo Split u predmetu R-DO-67/16. Zatražilo je od frizerke Mateje Grbavac 13. listopada 2016. godine da dostavi dokumente na koje se poziva u dopisu. Dana 26. listopada 2016. godine Mateja Grbavac  ŽDO Split šalje kompletiranu dokumentciju iz koje je razvidno da je Država RH ima osnova za uknjižbu vlasništva predmetnog poslovnog prostora. Dana 17 .08.2017. godine u 13:06 pod brojem Z-28702/2017 godine zaprimljen je prijedlog Republike Hrvatske (koju zastupa ŽDO Split) , sljedećeg sadržaja: Uknjižba prava vlasništva, koji nije konačno riješen , dokaz Izvadak iz zemljišnih knjiga-uložak 556. K.č.2175/3. Oznaka zemljišta – Put. Općinskog suda Split Zemljišno knjižni odjel Makarska, stanje na dan 18.09.2017.g. Vlastovnica – kao vlasnik 1/1 upisan Grad Makarska, Obala K.Tomislava 1. DUDI, Načelnik sektora Bojan Kezele, dana 7 lipnja 2016 godine obavjesti je Mateju Grbavac, da RH nije zemljišno knjižni vlasnik. Portal megamedia objavio je tekst “Nevjerojatan slučaj otimačine, Struju za vatrogasne sirene plaća- frizerka ?!”. U međuvremenu za vrijeme pravosudne trakavice frizerka Mateja Grbavac udala se za Antu Pavlovića i rodila djevojčicu. Ante Pavlović je ratni vojni  invalid sa 70% invaliditeta, stalno. Prirodno povučen, miran, nije član braniteljskih udruga, HVIDRA-e Makarka. Na zamolbu žene  Mateje Pavlović dana 18.09.2017. godine otišao je prostorije Grada Makarska, temeljem vlastovnice, Izvatka iz zemljišnih knjiga od 18.09.2017.godine, u kojem stoji da je Grad Makarska vlasnik 1/1 katastarske čestice 2175/3. Z.K. Uloška 556, K.O. Makarska Makar, poslovnog prostora koji se vodi kao “Put”, te  urudžbirao dopis kojim vraća  ključ od predmetnog poslovnog prostora, sukladno naputku suda. Dana 26.rujna 2017. godine Grad Makarska preporučenom pošiljkom šalje dopis Mateji Pavlović, kojim vraća zaprimljeni ključ od predmetnog poslovnog prostora, u kojem stoji “ budući da navedeni prostor ( čestica br.2175/3. Makarska Makar) nije u vlasništvu Grada…. U potpisu gradonačelnik Jure Brkan, dopis broj Ur.br.2147/01-03/6-17-2. Zaključak; Posjednik prostora je Uslužni obrt “Matea” u kojem je je tročlana mlada obitelj ostvarivala prihod za život. Temeljem presuda Općinskog suda Makarska u kojima nije utvrđeno stvarno činjenično stanje, vlasnik poslovnog prostora, (dokaz vlasništva je vlasnički list, koji je sud zanemario prilikom donošenja presude) ovršen je račun frizerke Mateje Grbavac. Ružica Šarić temeljem lažiranog Ugovora o kupoprodaji –  bez naknade s Poduhom iz Metkovića, stekla je izvanknjižno pravo korištenja od Skupštine općine Makarska ,Rješenjem od 28.04.1977 godine, koje nikada nije provedeno u zemljišnim knjigama ( postoji osnovana sumnja da je dokument falsifikat) Općinskog suda Makarska, niti je upisano u temeljnji kapital poduzeća Poduh Metković. Ružica Šarić godinama je temeljem lažirane dokumentacije iznajmljivala poslovni prostor koji nije njeno vlasništvo, koji nije upisan u vlasničkom listu, koji nema građevinsku – uporabnu dozvolu, koji se u zemljišnim knjigama i danas vodi kao Put. Na koji način je poslovni prostor dobio komunalne priključke, stuju, vodu…? Da li je Ružica Šarić počinila više kaznenih dijela, zbog protuzakonitog pribavljanja imovinske koristi kao i sudac  Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Makarskoj Alenka Alemani zbog nesavjesnog rada u službi, koja nalaže predaju i ispražnjenje predmetne nekretnine na dan 11 srpnja 2017 godine. Izvadak iz zemljišnih knjiga Vlastovnica koja glasi na Grad Makarska, predmetnog puta- poslovnog prostora,  očito za njh ništa ne znači. Sudske presude, rješenja, zaključci ,  donose  se na temelju stvarno  utvrđenog činjeničnog stanja u pravnoj stvari, ali ne u Makarskoj u predmetu Mateje Pavlović (rođ Grbavac).  Grad Makarska na čelu s gradonačelnikom Jurom Brkanom treba jednog obrazovanog pravnika (odvjetnika po mogućnosti iz Zadra) koji bi mogao pojasniti njemu kao ekonomistu što je Vlasnički list i vlasništvo. Sramotan je dopis  Jure Brkana u kojem se tvrdi da Grad nije vlasnik, predmetnog poslovnog prostora-puta, koji je potpisao gradonačelnik i preporučenom pošiljkom s ključem uputio ratnom vojnom invalidu Anti Pavloviću i njegovoj obitelji. Pravo na život , pravično suđenje, dostojanstvo čovjeka , socijalna pravednost ,u temelju su ugroženi danas u Makarskoj. Ne imati vremena kao gradonačelnik za riješiti , skrb ,posao,  prostor obitelji ratnog vojnog invalida Domovinskog rata, govori o odnosu prema braniteljima , njihovim obiteljima i Domovinskom ratu.