Milan  Kolić,  ličko  senjski   župan  ima  čir  na   želudcu,  a   dobio  ga   je   od  sporta,  otkrio   je   to  danas   na  redovnoj  sjednici   skupštine  ličko  senjske   županije.

Do  te  spoznaje   vijećnici  su   došlo  nakon  pitanja  vijećnika  HDZ  Marija  Kustića  koji   je  od  župana  tražio  odgovor   na  pitanje  što  će  županije  poduzeti  ako  tajniku  Saveza  športova  Stjepanu  Čačiću  dade  otkaz   jer  bi  u  protivnom  mu  trebala  isplatiti  otpremnine  koja   izračunali   su  bi  stajala   čak  oko  milijun  kuna.  Župan  Kolić  je  odgovorio  da  će  Čačić  od  sporta  zaradio   kaznene   prijave  i   dobiti   milijun  kuna,  a  on   je  od  sporta  dobio  čir   na   želudcu. Na  aktualnom  satu    nije  izbjegnuto  pitanje   manipulacije   branitelja,  pa  sve   do  pitanja  vijećnika   HSLS-a   Ante  Franića  kako   je  dožupan  za  gospodarstvo   Sanjin  Rukavina  postao    dožupan  volonter   i  kako   je   postao   državni  turistički   inspektor  u  vrijeme kada  je   na  vlasti   SDP. Početak   sjednice  obilježio   je   verbalni   sukob   predsjednika  skupštine   Darka   Milinovića  i   zamjenika   Tomislava  Zrinskog   iz  SDP-a  za  koga   je   Milinović  rekao  da  se  ne  sramoti  pred  medijima  jer  nije  upućen  u   Poslovnik  skupštine. Od  brojnih  točaka  dnevnog  reda   naj  značajnije   je   da   Skupština  usvojila  rebalans  proračuna   ličko   senjske  županije.  (slobodnalika.com)