Istraživački tim portala Megamedia posljednjih je dana prikupljao podatke o Mariu Hercegu iz Ljubuškog, dugogodišnjem lovcu, lovcu u mutnom…

Priča prva

Temeljem spisa Općinskog suda u Ljubuškom, predmet broj P-388/81 (Tužbe Lovačkog društva Kravica iz Ljubuškog od 23.09.1981. godine) razvidno je da je tuženik Ante Rakić sina Pere iz Orahovlja koristio stambene prostorije u ul.Mirka Musica b.b.Ljubuški, temeljem Ugovora o korištenju djela stana sklopljenog 29.06.1966.godine.U Tužbi Lovačko društvo Kravica kao tužitelj tvrdilo je da Ante Rakić ne izmiruje ugovorne obveze preko 10 godina tj. da ne plaća ugovorenu stanarinu. Temeljem navedenog tužitelj je zatražio iseljenje tuženog. Svjedoci u postupku bili su Jure Vidović jure,Slavko Leko i Ivan Nuić.

Dana 22.02.1983.godine Općinski sud Ljubuški po sudcu Marku Kraljeviću u ime naroda donio je Presudu u korist tužitelja Lovačkog društva Kravica.

Dana 26.08.1988.godine Viši sud u Mostaru u predmetu Gž-2096/87, a predsjednica vijeća bila je sutkinja Vesna Hasanbegović, donijela je Rješenje kojom je uvažila žalbu tuženog Ante Rakića. U obrazloženju Rješenja sud je naveo da nije sporno da Ante Rakić nije 10 godina plaćao stanarinu. Nije sporno za sud da je stečen i otkazni razlog. Nesporno je da Ante Rakić nije stanovao u predmetnom stanu punih 15 godina te da se nastanio u Orahovlju. Sud je dao nalog nižem sudu da utvrdi tko je stvarni nosilac stanarskog prava s obzirom da je svojstvo stanarskog prava prešlo na članove obiteljskog domaćinstva koji su u njemu ostali, u prvom redu na suprugu nominalnog nosioca stanarskog prava Ante Rakića. Premda je Ante Rakić umro prije okončanja ovoga postupka, presuda je dostavljena zakonskim nasljednicima,koji su izjavili žalbu što znači da su preuzeli parnicu.

Pravni slijednici ničim nisu dokazali da u spornom stanu koji je danas ruševina vršen bilo kakav oporavak, dakle ne postoji mogućnost odbijanja troškova razlike od obveze plaćanja stanarine za predmetnih 10 godina.

Dana 16.11.1987.godine na žalbu tuženih Rašić Nevenke (pravnih slijednika stanarskog prava?) udove pok. Ante iz Orahovlja, Lovačko društvo Kravica uložilo je Odgovor na Žalbu tuženih iz koje je razvidno da niti Tuženik niti njegova obitelj nisu stanovali u predmetnom stanu (stanovali na Orahovlju) s obzirom da je isti u ruševnom stanju .Cilj tuženika je odugovlačenje postupka jer i sami tuženici Rašić i dr. u svojim žalbama posebno u žalbi koju je izradio odvjetnik Josip Muselimović, a koja je zaprimljena kod suda u Ljubuškom 2.11.1987.godine čine nespornim upravo one činjenice koje navodi tužitelj.

Gore navedeni predmet do danas nije riješen, po nečijem nalogu skuplja prašinu u sudu, a Lovačka udruga Kravica i njezinim članovima pričinjena je ogromna materijalna šteta.

Priča druga

Dana 22.01.2004.godine u 9,30 sati djelatnici Državne Granične službe-Gorica na okolnost prelaska državne granice stranih državljana lovaca sačinili su službenu zabilješku po djelatniku Alenu Maksumiću.

Prilikom pregleda vozila i lovaca utvrđeno je da isti iznose iz BiH ubijene ptice vrste šljuka, koje su prema vlastitom kazivanju odstrijelili na području općine Ljubinje, a za koje im je izdano odobrenje  od strane lovačkog saveza Republike Srpske, odnosno  Lovačkog udruženja Ljubinje. Dozvola za lov od 18.01.2004.godine broj 16.

Kinološka udruga Ljubuški čiji je predsjednik Mario Herceg pod br.15/07 od 30 prosinca 2003.godine Jedinici državne Granične službe prijavila je strane lovce –turista na pripremu za radnu utakmicu sa odstrelom.

Strogo zaštićene ptice šljuka (latinski-Scolopax Rusticola)

Spomenuta vrsta zaštićena je pravilnikom o pograničnom prometu i trgovini zaštićenih vrsta.

Ovako bi mogli opisivati niz kaznenih djela Maria Hercega, posebice lažiranje dokumentacije iz Domovinskoga rata kojom je lovac Herceg postao lažni pukovnik HVO-a, s izdašnim primanjima iz proračuna Federacije BiH. Svoj dugogodišnji kriminal Herceg kompenzira uslugama Jugoslavenu Draganu Čoviću koji zahvaljujući nemoralnim lovcima postaje predsjednik HDZ BiH. Veze Republike Srpske, Dragana Čovića , Maria Hercega  i Milorada Dodiga vidljive su u raznim krivolovima. Po potrebi znaju biti krivolovci i na hrvatske glasove za izborne procese.

Priča treća

Zanimljiv je predmet Maria Hercega koji je evidentiran u Policijskoj upravi Ljubuški, na okolnost nezakonite registracije oružja. Dana 10.08.2012. godine u PU Ljubuški na ime Mario Herceg sin Blage pod brojem 57/12 registrirano je oružje (puška) marke ZH303, tvorničkog broja 814829, kalibra12GA-12GA/7.57R. Razotkrivene kriminalne radnje Maria Hercega evidentirane su nedozvoljenom trgovinom- lažiranim ugovorima o kupoprodaji s umrlim osobama. Naknadno se ispostavilo da je u kriminal involviran i djelatnik MUP-a A. D., protiv kojega se vodi kazneni postupak. Zahvaljujući kriminalnim vezama, Mario Herceg već tri desetljeća izbjegava pravdu. Danas kroz osobu Mario Herceg ( švercer deviza, ratni dezerter, lažni pukovnik HVO-a…) imamo primjer sofisticiranog ljubuškog kriminalca koji koristi razne nezakonite blagodati zahvaljujući kriminalnom podzemlju kojim u godinama osigurava opstojnost. (NASTAVLJA SE…)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime