Ministarstvo znanosti objavilo je preporuke prema kojima će se odvijati nastava i boravak djece u školama i dječjim vrtićima. Iako u sljedećoj pedagoškoj godini nije planirano potpuno zatvaranje svih dječjih vrtića, u slučaju preporuke epidemiologa – može doći do prekidanja jedne ili više odgojno obrazovnih ustanova ako se utvrdi zaraza kod jednog ili više djece, a moguće je i zatvaranje pojedinih vrtić

Istodobno, nastava u školama će se odvijati u tri modela. Prvi model predviđa nastavu u školi za svu djecu, drugi – mješoviti oblik nastave (dijelom u školi, dijelom na daljinu), a treći model je nastava na daljinu. Više o tome možete pročitati na ovom linku.

Obaveze osnivača dječjih vrtića i škola

Osnivač odgojno-obrazovne ustanove dužan je osigurati maske za lice za učenike od V. razreda osnovne škole i učenike srednjih škola, potrebna sredstva za higijenu, čišćenje i dezinfekciju, može u prostorije u kojima borave djeca ugraditi ventilaciju na stropu koja izvlači zrak iz sobe ili učionice i izbacuje ga van uz osiguran dovod svježeg vanjskog zraka te dogovara s ravnateljima mogućnosti prijelaza na rad iz jedne u dvije smjene prema potrebi.

U dječjim vrtićima, osnivač je dužan, kad se radi o ustanovi s većim brojem djece od propisanog – omogućiti povećanje broja dječjih grupa i zapošljavanje novih odgojitelja, dužan je omogućiti izvođenje programa predškole za svako dijete u godini prije polaska u školu, osigurati dodatna vozila za prijevoz djece u dječji vrtić, omogućiti opremanje dječjih vrtića informacijsko-komunikacijskom tehnologijom te stručno usavršavanje zaposlenika kao i komunikaciju s roditeljima u slučaju izolacije djece jedne ili više skupina.

Osnivač u školama može postaviti pregrade na stolovima, dogovarati nastavu u smjenama, dužan je razmotriti razdvajanje učenika u dva ili više razrednih odjeljenja, u slučaju potrebe ustrojiti nove razredne odjele produženog boravka i zaposliti učitelja u njemu, omogućiti izvođenje programa učenja hrvatskog jezika za učenike kojie ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik te osigurati veći broj autobusa ili drugih vozila za organizirani prijevoz djece u školu.

Obaveze i mogućnosti ravnatelja ustanova

Ravnatelj dječjeg vrtića mora utvrditi je li broj upisane djece veći od propisanog te o tome obavijestiti osnivača ustanove i zatražiti povećanje odgojnih grupa i zapošljavanje novog odgojitelja. Također, mora utvrditi i eventualno izraditi novi raspored po sobama u skladu s brojem djece u pojedinoj grupi, prenamijeniti postojeće prostore, ukoliko je to potrebno, ili zatražiti novi dodatni prostor.

Ravnatelj u školi mora utvrditi je li potrebno zatražiti izmjenu razrednih odjela, planirati nastavu za sva tri modela rada te u jednoj ili dvije smjena i o tome obavijestiti roditelje. U slučaju potrebe, ravnatelj mora utvrditi potrebu i mogućnost privremene prenamjene prostora ili potrebu za pronalaženjem drugog prostora, te ukloniti suvišni namještaj.

Ravnatelji su dužni izvršiti sve pripreme prije početka nove pedagoške i školske godine. Osim toga, dužni su utvrditi mogućnost prijevoza za djecu i učenike, donijeti protokol dolaska, ulazaka i izlazaka za djecu, protokol kretanja hodnicima i uporabe sanitarnih prostora, zadužiti zaposlenike koji će dežurati na ulazu i mjeriti temperaturu zaposlenika pri ulasku i izlasku u ustanovu te o svemu obavijestiti roditelje.

Prvi dan u dječjem vrtiću i početak škole za prvašiće

Roditelj može ući u dječji vrtić uz pridržavanje epidemioloških mjera i boraviti s djetetom u ustanovi maksimalno 15 minuta (mora se preobuti ili imati plastične navlake za obuću, obvezan je imati masku na licu, dezinficirati ruke). Dulje od 15 minuta roditelji mogu boraviti s djecom samo na otvorenom prostoru, ali uz obvezno pridržavanje razmaka i nošenje maske za roditelja.

U školi, ako će jedan roditelj doći s djetetom prvi dan i ako će ulaziti u učionicu, trebalo bi za to planirati posebno vrijeme kad u školi nema ostalih učenika i uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Roditelji se u prostoru škole ne bi trebali zadržati dulje od 15 minuta. Učenici ostalih razreda osnovne škole i učenici srednje škole se trebaju pridržavati svih uputa o kojima će biti obaviješteni. Bit će razrađen protokol preuzimanja udžbenika. Trajanje nastave bit će prilagođeno prostoru i broju učenika, a s njima bi trebao biti samo razrednik.

Roditeljski sastanak

Učitelji prvi dan mogu iskoristiti i za održavanje roditeljskog sastanka, tj. davanje uputa vezanih za organizaciju rada, upoznavanje djece i roditelja s uputama i preporukama te dogovoriti mogućnosti međusobne komunikacije na daljinu jer se ne preporučuje ulazak roditelja u škole.

Sastanak se može održati na otvorenom prostoru ili se može dogovoriti njegovo održavanje online.

Roditeljske sastanke i sastanci zaposlenika trebali bi biti planirani online. U iznimnim situacijama, sastanci su mogući i na otvorenom prostoru.

Ravnateljima i satničarima izrada rasporeda preporučena je u dvosatima (blok-sati) i to za izbornu nastavu s učenicima od I. do IV. razreda, a za druge nastavne predmete s učenicima od V. razreda osnovne škole do završnog razreda srednje škole.

U preporukama se ne isključuje i nastava u trosatima i tjednim blokovima ili turnusima. Više o tome možete pročitati ovdje.

Škola na daljinu

Budući da učenici razredne nastave u toj dobi nisu spremni samostalno koristiti digitalne alate, Ministarstvo će u suradnji s javnom televizijom (HRT) za najmlađe učenike uspostaviti nastavu na daljinu (Škola na Trećem). Za starije učenike (od V. razreda osnovne škole nadalje) izradit će se videolekcije koje mogu biti izvedene istovremeno, tj. u isto vrijeme ili unutar nekog kraćeg vremenskog intervala i u različito vrijeme, odnosno bez definiranih kratkih ciljnih vremenskih intervala.

Učeniku koji ne može ili ne smije u školu i koji će duže izbivati s nastave te mu za rad treba računalo ili tablet i pristup internetu, škola će iste u dogovoru s roditeljima dostaviti (ukoliko za to postoji potreba) te će ih učenik koristiti tijekom izbivanja s nastave u školi, a po povratku u školu vratiti. Među učenicima koji neće moći u školu, sigurno će biti i onih koji se ne znaju služiti različitim alatima te će im trebati omogućiti pomoć i potporu. Zbog sigurnosti, najvjerojatnije neće biti moguća pomoć u domu, ali ona se treba ostvariti komunikacijom uživo.

Preporuke za roditelje

Prema preporukama izdanim za roditelje – djeca i učenici koji spadaju u izrazito ranjive skupine nastavu će pratiti isključivo na daljinu. Odgojitelji će roditeljima takve djece pružiti pomoć i podršku dvosmjernom komunikacijom, a škole će za takve učenike osigurati sudjelovanje u nastavi na daljinu, ovisno o njihovoj dobi i mogućnostima komunikacije.

Za učenike kojima je to potrebno – bit će organizirana i dodatna i dopunska nastava. Taj oblik nastave nije obavezan, no preporučuje se roditeljima da potiču učenike na sudjelovanje u istoj. (dnevnik.hr)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime