Na adrese gradonačelnika Makarske Zorana Paunovića, gradskih službi, Državnog inspektorata, HEP-a i medija pristigla je opširna prijava potkrijepljena brojnim fotografijama zbog navodno nezakonite gradnje

Prijavitelj navodi kako su na Voliciji u tijeku građevinski radovi koji nisu u skladu sa važećim Urbanističkim planom i od nadležnih traži da promptno reagiraju. Tako, između ostaloga navodi kako na gradilištu nema nikakve oznake odnosno građevinske table što bi, da je izdana pravomoćna građevinska dozvola, bilo normalno.

Nadalje, nepoznati investitor je parcelu izravnao sa pristupnom cestom stvarajući ilegalni zemljani deponij čime je narušio kompletnu vizuru okoliša, te uz susjedne parcele stvorio ogromne hrpe zemlje čime je višestruko umanjio vrijednost zemljišta. Prilikom tog nasipanja nešto materijala je završilo i u potoku i na susjednim parcelama koje do danas nije uklonjeno, navodi prijavitelj.  

– Nakon toga je tako stvoreni zemljani plato nasut asfaltom tj. materijalom koji ne upija vodu. Budući navedene dvije parcele (prema podacima iz katastra) imaju skoro 2400 m2, a nije napravljen nikakav prihvat kiše, sva će se kiša slijevati na susjedne parcele  i prometnicu, čime se ugrožava promet, onečišćuje i uništavaju susjedne parcele, urušavaju suhozidi i ostale biljne kulture koje rastu tamo. Budući je jedna od susjednih parcela i potok, tj. vodno dobro, dio oborina sa ispranim asfaltom će se direktno ulijevati u korito potoka i nizvodno stići do jadranskog bisera, plaže Nugal, koja je svega 100-njak metara udaljena nizvodno i na kojoj se u more ulijeva taj isti potok!, navodi se u prijavi.

Prijavitelj navodno nezakonitih radova upozorava da je uz istočni rub parcele 4965/4 postavljen kontejner  i to uz sami rub sa susjedom, a do njega je napravljena nekakva rupa od betonskih blokova, pretpostavljam da se radi o septičkoj jami.  – Ona je napravljena na način da nema poda i od materijala koji nisu vodonepropusni pa će se njenim eventualnim korištenjem fekalije izlijevati  tlo, a kako je napravljena uz sam rub parcele, vjerojatno će se fekalije kroz zemlju procjeđivati i na susjednu parcelu. nakon što je napravljena septička jame je skrivena slojem zemlje da se ne vidi te je do nje postavljen kontejner. Duž istočnog ruba obiju parcela napravljen je ogradni zid paralelno sa cestom. Po urbanističkom planu Volicija 1  u grafičkom prilogu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, na tom je mjestu površina (gdje je napravljen zid) označena kao zelena površina sa drvoredom!!!  Također prema istom planu u prilogu 4. Načini i uvjeti gradnje područje na kojem je dozvoljena gradnja je udaljeno 6 metara od ceste a izgrađeni zid je na mjestima niti 1 metar udaljen od ceste ! Iz samo ove dvije činjenice proizlazi da se ovi radovi ne mogu izvoditi legalno jer je očito da se ne poštuju odredbe plana koji je na snazi! Prilikom izrade tog ogradnog zida pokidani su kabeli od telekomunikacija, telefon i Internet, te ni to još nije sanirano, a prilikom nasipanja platoa sa zemljom (prije par mjeseci) kamioni koji su dovozili zemlju oštetili su cestu Put Volicije (na potezu ispred tvornice sladoleda) i to do dan danas nije sanirano, navodi prijavitelj.

Proteklog vikenda prekopan je dio ceste, a i dio susjedne parcele, do stupa za struju te je postavljen kabel, navodno bez prethodne suglasnosti Grada Makarske. Prema podacima dostupnim u Katastru, parcele na kojima se odvijaju građevinski radovi 4965/3 i 4965/4 nemaju pristup cesti, tj. ne graniče sa cestom već je između njih i ceste parcela broj 4965/1, pa se postavlja pitanje je li investitor dobio građevinsku dozvolu i ako jest, na koji način? –  Ako parcela nema pristupa prometnici onda je na “divlje” napravljen i kolni ulaz na parcele 4965/3 i 4965/4, tj preko tuđeg! S obzirom da je sve dosad rađeno na svoju ruku, na divlje, ne bi me začudilo da vlasnik parcele 4965/1 uopće nije upoznat s činjenicom da se na njegovom zemljištu  postavljaju betonski blokovi i da njegovo zemljište uzurpiraju drugi za ulaz na svoje parcele, navodi prijavitelj.

Na kraju postavlja pitanje da li bi i običnom, malom, čovjeku bio moguće dobiti priključak na vodu, struju, telefon i sl. bez ijednog  papira i dozvole ili je ta privilegija rezervirana isključivo za „ugledne i vješte poduzetnike“ našeg grada?

1 KOMENTAR

  1. Ovom anonimnop prijavitelju bi bilo bolje da je naveo ime i prezime vlasnika i izvođača radova,nego da se ovako nakečio a zna vrlo dobro tko to radi.Prijavi pod punim imenom i prezimeno ilegalnog graditelja,a sigurno bi prijavio da se radi o nekme tko je doselio iz brda..
    Tada se nebi ustručavao prozvati ga po imenu i prezimenu.E pa zato dragi gospodine ovdje ga prozovite neka cijeli grad zna tko je kriminalac i bespravni graditelj….

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime