Pod predsjedavanjem Hrvoja Bebića, sinoć je u Zgradi političkih stranaka održana VI. Sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića

Na dnevnom redu našlo se čak 27. točaka, a najvažnija se odnosila na Prijedlog Proračuna Grada Metkovića za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Svi prijedlozi usvojeni su, što jednoglasno, a što većinom glasova. Prve dvije točke odnosile su se na razrješenje Krešimira Jurića s dužnosti potpredsjednika Gradskoga vijeća i imenovanje Katarine Ujdur na to mjesto. Slijedili su prijedlozi izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i njihova održavanja te programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi, sportu i predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2017. godinu. Usvojen je i Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Metkovića za 2017. godinu. Sljedeće točke Dnevnoga reda odnosile su se na 2018. godinu. Tako su usvojeni prijedlozi programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i njihova održavanja. Usvojeni su i prijedlozi programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi, sportu i predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2018. godinu. Za socijalnu skrb namijenjeno je 1.110.700 kn, za Ustanovu za kulturu i sport 1.670.792 kn, za Gradsku knjižnicu 690.000 kn, za Prirodoslovni muzej 330.000 kn te za udruge 150.000 kn. Za programe u sportu planirano je 1.239.208 kn, a za predškolski odgoj 4.363.620 kn. Središnja točka bila je Prijedlog Proračuna Grada Metkovića za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu. Za sljedeću godinu predviđen je Proračun od 49.172.058,50 kuna, dok su projekcije za dvije sljedeće godine 54.149.702,78 i 55.128.295,49 kn. Na Prijedlog Proračuna je Most nezavisnih lista uložio sedam amandmana, a SDP tri, no nijedan nije prihvaćen, dok je usvojena sljedeća točka Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića za 2018. godinu. Slijedili su prijedlozi odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima, o izmjeni Odluke o daru za novorođeno dijete, o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Metković te o izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova života obitelji s devetero i više djece. Predloženo je da dar za novorođeno dijete, ako je prvo u obitelji iznosi 1000 kn, ako je drugo 1200 kn, ako je treće 1400 kn te ako je četvrto i više 2000 kn. Što se tiče sudjelovanja roditelja u cijeni dječjega vrtića za 10-satni program, čija je ekonomska cijena 1700 kn, roditelji sudjeluju s 530 kn, za 5,5-satni s ručkom taj je odnos 1350 : 440, za 5,5-satni taj je odnos 1020 : 308, za 10-satni jaslični 1850 : 550, za 5,5-satni jaslični s ručkom 1500 : 450, dok trosatnu igraonicu roditelji u cijelosti snose s 250 kn. Usvojen je Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Prirodoslovnog muzeja Metković, a u nastavku je saslušana Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji za 2016. godinu. Usvojeni su prijedlozi analize stanja i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Metkovića, godišnjeg plana razvoja civilne zaštite, analize stanja sustava civilne zaštite te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Metkovića od 2018. do 2021. godine. (metkovic.hr)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime