Nakon što je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo Javni natječaj za izbor kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Plovput d.o.o. Split na razdoblje od 5 godina zavladala je panika kod sadašnjeg direktora Plovputa Mate Perišića i njegovih najbližih i malo manje bližih suradnika

Sve ono što se proteklih godina Mate Perišić trudio izgraditi moglo bi se urušiti kao kula od pijeska, samo ako se Povjerenstvo za izbor direktora Plovputa bude držalo slova zakona, odnosno Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora na koju se poziva u Javnom natječaju.

O razlozima panike kod Mate Perišića čitajte u sljedećem članku, a u ovom vam donosimo popis uvjeta koje budući direktor Plovputa mora ispunjavati:

 1. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij pravne, ekonomske, prometne ili tehničke struke,
 2. najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spremne iz točke 1. uvjeta ovog natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima,
 3. radno iskustvo u organizaciji rada i vođenja poslova te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenja poslova,
 4. nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele,
 5. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
  1. da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
  2. da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva dok traje ta zabrana,
 6. aktivno znanje engleskog jezika

Kompletan tekst natječaja pročitajte ovdje. (NASTAVLJA SE…)

4 KOMENTARI

 1. Bilo bi najbolje ostaviti Matu još 5 godina. Treba mu dati vremena za daljnji znanstveni doprinos te omogućiti nastavak revitalizacije svjetionika. Siguran sam da će ga i chat GPT upoznati u sljedećih 5 godina.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime