Upravno vijeće Javne ustanove »Park prirode Biokovo« donijeo je odluku o objavi natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove »Park prirode Biokovo«

Prema natječaju, objavljenom jučer u Narodnim novinama, kandidati za ravnateljsko mjesto moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja,

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– preslik potvrde HZMO-a o radnom stažu

– preslik osobne iskaznice

– preslik diplome

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama (izvornik ili ovjeren preslik),

– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjeren preslik diplome),

– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u materijalnoj evidenciji Hrvat­skog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjeren preslik),

– plan rada i razvoja Javne ustanove »Park prirode Biokovo« dok traje mandat. Više detalja potražite OVDJE.

2 KOMENTARI

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime