Nakon oporezivanja, dobit Tvornice kruga d.d. Zadar u prošloj 2018. godini iznosi 529.169,93 kn što je značajno više nego godinu ranije kada su iskazali dobit od svega 190.335,01 kn

Upravo će to biti jedna od točaka dnevnog reda Glavne skupštine zakazane za 1. kolovoza 2019. godine u 14 sati u prostorijama Društva u Zadru, Gaženička 5. Uprava Društva  poziva sve dioničare da se odazovu, a evo i dnevnog reda:

1.    Otvaranje Skupštine, biranje predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini

    2.    Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu

    3.    Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu

    4.    Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu

    5.    Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu (s računom dobiti i gubitka)

    6.    Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iskazane u poslovanju u 2018. godini

    7.    Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva u 2018. godinu

    8.    Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini

    9.    Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2019. godinu

    10.    Donošenje odluke o pripajanju i odobrenju Ugovora o pripajanju društva Dalmatinsko zlato d.o.o., Zadar (Grad Zadar), Gaženička cesta 5., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, s jedinstvenim matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 110038931, OIB: 36184045883, društvu Tvornica kruha Zadar d.d., Zadar (Grad Zadar), Gaženička cesta 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, s jedinstvenim matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060011689, OIB: 90373162012.

Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. Bira se predsjednik Glavne skupštine    

Ad 2., 3. i 4. O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje

Ad 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2018. godinu (s računom dobiti i gubitka)

Ad 6. Dobit iskazana u poslovanju za 2018. godinu u iznosu od 529.169,93 kn prenosi se u cijelosti u sljedeće razdoblje.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2018. godini.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva u 2018. godini

Ad 9. Donosi se odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu.

Ad 10. Donosi se odluka o pripajanju i odobrava Ugovor o pripajanju društva Dalmatinsko zlato d.o.o., Zadar (Grad Zadar), Gaženička cesta 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, s jedinstvenim matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 110038931, OIB: 36184045883, društvu Tvornica kruha Zadar d.d., Zadar (Grad Zadar), Gaženička cesta 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, s jedinstvenim matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060011689, OIB: 90373162012.

Više detalja potražite OVDJE.