Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Makarska objavilo je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

U obzir dolaze kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete: hrvatsko državljanstvo, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine. Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na mandatno razdoblje. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Centra. Više detalja o natječaju potražite OVDJE.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime