S današnjim su danom, 23. prosinca 2014., završeni su radovi na obnovi 1060 poplavljenih kuća na području županjske Posavine.

Broj obnovljenih kuća uključuje kuće koje su vlasnici obnavljali sami uz financijsku potporu Države te kuće koje je obnavljala odnosno gradila Država. Na području Vrbanje i Drenovaca ukupno su obnovljene 432 kuće. Od tog je broja 113 kuća obnovila odnosno izgradila Država a 319 kuća obnovili su vlasnici sami uz financijsku pomoć Države. Prvi su izvođači na ovom području uvedeni u posao na području naselja Strošinci 24. srpnja 2014. Na području Gunje obnovljeno je ukupno 628 kuća, od toga broja 142 kuće izradila je odnosno obnovila Država a 486 kuća obnovljene su uz financijsku pomoć Države. Radovi su na području Gunje započeli 13. kolovoza 2014. uvođenjem izvođača na tri gradilišta. Obnova svih zgrada javne namjene, osnovnih škola i ambulanta, obavljena je prema planu. Sve su osnovne škole obnovljene na vrijeme i bile spremne za nastavu u ovoj školskoj godini. Država je obnovila i zgrade koje nisu bile poplavljene, a koje je tijekom poplave i neposredno nakon nje koristila vojska i ostale službe koje su radile na sanaciji poplave. Na poplavljenom području i okolnim područjima obnovljene su ukupno 22 zgrade javne namjene.