U posljednjem broju Narodnih novina, Općina Vrsi objavila je natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela na neodređeno uz probni rok od tri mjeseca

Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta propisanih člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18) moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsi, i to:

– magistar struke ili stručni specijalist, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnoga tijela, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu. Iznimno, na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje ako se na natječaj ne javi nijedna osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja. Više detalja potražite OVDJE.

Ovo nije prvi put da Općina Vrsi traži pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. Polovicom veljače su također raspisali natječaj, no čini se da nisu naišli na podoban kadar.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime