Objavljen je javni natječaj kojim Općinski sud u Makarskoj traži četiri administrativna referenta od odnosno zapisničara (m/ž)

Uvjeti za ova radna mjesta su sljedeći:

– srednja stručna sprema upravne, ekonom￾ske, birotehničke ili grafičke struke,
– položen državni stručni ispit,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima.
Za administrativnog referenta – sudskog za￾pisničara uvjete ispunjavaju i službenici koji
imaju srednju stručnu spremu, ali nemaju
propisanu struku, pod uvjetom da su završili
gimnaziju, grafičku ili drugu četverogodišnju
srednju školu čiji je nastavni plan i program
isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom
planu i programu škola u kojim se obrazuju
kadrovi za propisane struke.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju
ispunjavati i opće uvjete za prijam u držav￾nu službu, propisane odredbama članka 48.
Zakona o državnim službenicima.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime