U ožujku 2007. godine iz Psihijatrijske bolnice Ugljan bez ikakva je traga nestao Berislav Šabić iz Orebića, organizirana je višednevna potraga za tada 55-godišnjim pacijentom koji je jednostavno odšetao iz bolničkog kruga.

Potraga nije otkrila ni jedan konkretan detalj Šabićeva nestanka, pa se njegova fotografija i osobni podaci još nalaze u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba iako je 2012. godine po zakonskim odredbama – proglašen mrtvim. U lipnju te godine na Ugljanu je otkriven jedan kostur, ali je analiza Centra za forenzička ispitivanja “Ivan Vučetić” iz Zagreba pokazala da nije riječ o nestalom pacijentu Psihijatrijske bolnice Ugljan.

Zatvoreni odjel

Milan Šabić, brat nestalog pacijenta, tada je Slobodnoj Dalmaciji izjavio kako je Berislav trebao biti otpušten za desetak dana, te da je nestao između doručka i ručka na kojemu se nije pojavio. Šabić se u više navrata liječio u PB-u Ugljan, na početku je boravio u zatvorenom odjelu, a potom je premješten u otvoreniji i manje čuvan dio bolničkoga kompleksa, gdje se mogao slobodno kretati. Baš zato ogorčen je bio njegov sin Oliver Šabić, koji je tada izjavio da je njegov otac otišao iz bolničkoga kruga zbog nemara i nebrige medicinskog osoblja, koje je bilo upoznato s činjenicom da mora biti pod nadzorom. Već tada je najavljena tužba protiv PB-a, ali je sudska parnica “aktivirana” tek pet godina nakon nestanka kada je silom zakona Šabić proglašen mrtvim. Iako se spekuliralo da će biti riječ o višemilijunskom odštetnom zahtjevu, na Općinskom sudu u Zadru vodi se postupak oko zahtjeva teškog 600.000 kuna. Toliki je bio i odštetni zahtjev u prethodnom slučaju jedne pacijentice PB-a Ugljan koja je ubrzo nakon nestanka pronađena mrtva.

18 kuna po pacijentu

Sudac Općinskog suda u Zadru Marko Baraka dosada je održao tri rasprave, ali iako konačna odluka još nije poznata, već je i mogućnost isplate odštete razlog za zabrinutost bolničkog vodstva. -Otkako sam ja ravnatelj, nismo imali slučajeva isplate odštetnih zahtjeva po sudskim odlukama, ali toga je ranije bilo, pogotovo dok nismo imali sredstva osiguranja za te namjene.  U ovom bi konkretnom slučaju odštetni zahtjev, ako tako bude presuđeno, bio isplaćen izravno iz bolničkog proračuna, jer u vrijeme Šabićeva nestanka osiguranje nije postojalo, a to bi ozbiljno dovelo u pitanje funkcioniranje Psihijatrijske bolnice koja je i bez toga dovedena do ruba – kaže ravnatelj Psihijatrijske bolnice Ugljan Mladen Mavar, koji je nedavno upozorio da “novca ima taman za hranu, plaće i račune”, te da se “štedi na lijekovima, hrani, energiji i potrošnom materijalu”, a po svakome od svojih 284 pacijenta PBU na hranu “troši” svega 18 kuna dnevno. S manjkom zaposlenih i poslovnim minusom od čak 4,3 milijuna kuna, bolnica na Ugljanu sada strahuje i od sudskih presuda i eventualne isplate odštetnih zahtjeva rodbini svojih bivših pacijenata. (Slobodna Dalmacija)