Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ploče je donijelo odluku o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu u mandatu od četiri godine

Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17 i 98/19) ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečenu visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17),

– da se odlikuju stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. Više detalja pogledajte OVDJE.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime