Rena Sinovčića PNUSKOK će pitati o predstečajnoj nagodbi VOX-a

0

Zašto je PNUSKOK  Rena Sinovčića uhitio ? Portal www.mega-media.hr već neko vrijeme raspolaže informacijama prema kojima je PNUSKOK najviše zainteresiran za modus operandi predstečajne nagodbe tvrtke VOX u suvlasništvu Rena Sinovčića.

U interesu istrage smo svojedobno zamoljeni da ne izlazimo u javnost sa informacijama zbog kojih je, između ostalih, jutros i uhićen Sinovčić te još šestero osumnjičenika.
Prema našim saznanjima od prije mjesec dana, tvrtka VOX d.o.o. ne ispunjava uvjete dogovorene predstečajnom nagodbom.
14. studenog nam je Središnji ured Porezne uprave pri Ministarstvu financija poslao dopis kojeg objavljujemo u cijelosti: „Na Vaš upit o ispunjavanju uvjeta za obustavu postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom VOX d.o.o., Zadar, Ulica  Bregdetti 23, OIB 53564014573, odgovaramo u nastavku. Postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom VOX d.o.o., Zadar, pokrenut je Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe objavljenim na web stranici FINA-e dana 03. siječnja 2013. godine. Ročište za utvrđenje tražbina u navedenom postupku održano je 22. listopada 2013. godine, te je na istom ročištu i doneseno Rješenje o utvrđenju tražbina, Klasa: UP – I/110/07/13-01/2116 Zagreb, Ur. br: 04-06-13-2116-133, u kojem je utvrđena tražbina Ministarstva financija, Porezne uprave u iznosu 8.028.711,56 kuna.  Slijedom navedenog napominjemo da je Ministarstvo financija samo jedan od vjerovnika u postupku predstečajne nagodbe koji vodi Financijska agencija, odnosno nagodbeno vijeće, dok povjerenik predstečajne nagodbe aktivno sudjeluje u istom sukladno ovlastima propisanim člankom 33., 34. i 35. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012, 144/2012, 81/2013 i 112/2013).   U planu financijskog restrukturiranja koji je, dana 07. studenog 2013. godine, objavljen na web stranici FINA-e za Ministarstvo financija – Poreznu upravu predložen je otpis 70% utvrđene tražbine, te nakon počeka od jedne (1) godine od pravomoćnosti rješenja o sklapanju nagodbe pred nadležnim Trgovačkim sudom namirenje preostalog duga reprogramom na tri (3) godine i kamatnom stopom od 4,5% koja se za vrijeme počeka obračunava, ali ne podmiruje nego se na kraju razdoblja počeka pripisuje glavnici. S obzirom da je predstečajna nagodba sklopljena dana 21. siječnja 2014. godine pred Trgovačkim sudom u Zadru, napominjemo da još traje razdoblje odgode od godinu dana od dana pravomoćnosti Rješenja te da obveze po sklopljenoj nagodbi društvu VOX d.o.o., Zadar prema Ministarstvu financija – Poreznoj upravi još nisu dospjele. Napominjemo, da su svi relevantni dokumenti kao i sva pismena, odluke, pozivi, obavijesti doneseni u postupku predstečajne nagodbe javno objavljeni na web stranici Financijske agencije temeljem članka 28. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/12 i 112/13), te su vam isti dostupni. Nadalje, što se tiče upita vezanog za naloge Ministarstva financija prema pojedinim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave, kao i sva ostala postupanja Porezne uprave prema poreznim obveznicima i njihovim pojedinačnim statusima u porezno-dužničkom odnosu, potrebno je obavijestiti podnositelja zamolbe da Središnji ured Porezne uprave nije u mogućnosti dostaviti taj podatak sukladno čl. 8. Općeg poreznog zakona (NN broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13). Istim je propisano što se smatra poreznom tajnom, odnosno taksativno su propisane iznimke kad se smatra da porezna tajna nije povrijeđena. Davanjem ovoga podatka ili podatka koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku, te svih drugih podatka u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže porezno tijelo, isto bi povrijedilo institut čuvanja porezne tajne.“.