Otoci odavno nisu samo ljetna priča. Moraju se revitalizirati, ali kako u ovoj situaciji? Državni program razvitka otoka genijalno je zamišljen, ali naprosto je neprovediv jer nema financijsku podlogu, kaže prof. Andreja Baraba, novoimenovana pročelnica Upravnog odjela za razvitak otoka i zaštitu okoliša Grada Zadra.

Na novome je poslu tek malo više od tjedan dana, još uvijek se uhodava, ali kako je i živjela i radila na otoku, zna da je čeka nimalo lak posao jer su otoci danas na rubu egzistencijalne održivosti.

Šetnica i igralište na Silbi

– Zadar u granicama svojih mogućnosti zaista brine o otocima. I to nije samo floskula! Jedini smo grad na obali koji ima ovakav odjel, pa i to govori nešto. Nemaju ga ni Dubrovnik, ni Šibenik ni Split. Proračun našeg odjela od 4,8 milijuna kuna, od čega na otoke otpada 2 milijuna kuna, nije velik, ali gradska uprava i preko drugih upravnih odjela, komunalnog, graditeljstva, obrtništva, izdvaja i ulaže u otoke. Novac kojim raspolaže naš odjel direktna su sredstva kojima se može operativno djelovati u opskrbi kućanstava pitkom vodom, sanaciji i održavanju hidrantske mreže, putova, prometnica, uređenju okoliša i mnogih naoko sitnica koje se rješavaju s mjesnim odborima, objašnjava Baraba i navodi da na zadarskim otocima ima 12 mjesnih odbora te da je suradnja i komunikacija s njima ključna da bi odjel bio funkcionalan i ekspeditivan. Poslove koji su sada u tijeku na otocima, a u ovoj godini najviše se radi na Silbi i Ravi, započeo je njezin prethodnik Ivica Katić koji sada radi u Odjelu za financije. Uvidom u stanje na terenu, razgovorom sa svim mjesnim odborima, udrugama ili, primjerice, Otočnim saborom, kaže nova pročelnica, dobit će pravu sliku o trenutačnim potrebama i gorućim problemima koji se trebaju rješavati i planirati za sljedeći proračun. Ovaj je tjedan tako dovršena sanacija šetnice na kupalištu Šotorišće na Silbi, do 1. srpnja, kada prestaju građevinski radovi na obali, na Silbi će se urediti i jedno dječje igralište te postaviti još 15 klupa za šetnice. – To je nastavak posla koji je započet lani, a dosta se ulagalo i u hortikulturu. Ove godine nabavljena je i komunalna oprema za sve otočne pretovarne stanice otpada na kojima se otpad priprema za odvoz s otoka. Grad je taj projekt prijavio na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a upravo se dovršava i projektna dokumentacija za zamjenu žarulja javne rasvjete na otocima. Do kraja mjeseca očekuje se raspisivanje natječaja i mi želimo biti spremni s dokumentacijom. Kada se zamijeni 2.000 žarulja, koliko ih ima na zadarskim otocima, ušteda će biti nemjerljiva, a ne smije se zanemariti ni činjenica da su štedne žarulje i ekološki prihvatljivije od klasičnih, najavljuje prof. Baraba i dodaje da je Odjel za razvitak otoka prije sezone ažurirao popis svih kućanstava, dostavio ih zadarskom Vodovodu te se očekuje da ovoga ljeta neće biti problema s opskrbom vode. Prema zadnjoj informaciji, Vodovod još uvijek dovršava postupak nabave za izvršitelja isporuke pitke vode, a sljedeći tjedan trebao bi se održati sastanak o čišćenju i sanaciji vodosprema.

Putevi i ulice na Ravi, Ižu, Molatu, Istu i Premudi

– Taj problem mora se dugoročno rješavati, a s obzirom na to da odnedavno djeluje i Odjel za EU fondove, takvi projekti nastojat će se financirati iz strukturnih fondova, što je, po meni, jedini način. Ali to nije posao ni od jednog dana ni od jedne godine. Vodu ćemo nastojati rješavati na sve moguće načine jer ni vodonosac ni desalinizator nisu trajno rješenje. Neka kućanstva imaju svoje cisterne, ali sve je to samo gašenje požara, problem se mora riješiti kvalitetno i dugoročno. Lani je, primjerice, vodosprema sanirana na Molatu, a ove godine u planu je otok Ist, najavljuje pročelnica. Najesen, nakon završetka sezone, popravljat će se poljski mjesni putevi i ulice na Ravi, Ižu, Molatu, Istu i Premudi, za što je u proračunu osiguran novac, kao i za postavljanje turističke signalizacije na Premudi i Brguljama, jedina dva mjesna odbora gdje taj posao još nije obavljen, te za sanaciju dijela ceste i gradnju malog vidikovca između Molata i Zapuntela. – Sve što je planirano proračunom, to će se i ostvariti, tvrdi prof. Baraba, ali ističe da je presudna suradnja s mjesnim odborima koji moraju ukazati na prioritete. (Zadarski list)