Uprava LUKA PLOČE d.d. uz suglasnost Nadzornog odbora sazvala je glavnu skupštinu za ponedjeljak, 22.svibnja 2017. s početkom u 10 sati u sjedištu Društva na Trgu kralja Tomislava 21.

Uz poziv, u Narodnim noviunama objavljen je i sljedeći dnevni red:
1.    Otvaranje Skupštine i utvrđivanja popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika

 1. Izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2016. godini
 2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2016. godinu
 3. Izvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu
 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2016. godinu
 5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2016. godinu
 6. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2016. godinu
 7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu
 8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu
 9. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi društva Luka Ploče d.d. za sklapanje pravnog posla stjecanja vlastitih dionica Društva
 10. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.
  Sve ostale informacije u svezi Luke Ploče kao što su Knjiga dionica, Staut i sl. možete preuzeti OVDJE.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime