Makarski SDP poziva sve zainteresirane da nazoče okruglom stolu „GOSPODARENJE OTPADOM U SDŽ“  koji će se održati u ponedjeljak 17.6.2019. u 18,00 sati na adresi Šetalište Bačvice 10 u Splitu

Okrugli stol je ujedno uvod u 23. tematsku sjednicu Županijske skupštine Splitsko dalmatinske, koja će se održati 18. lipnja (utorak) 2019. s početkom u 10,00 sati u dvorani Županije u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, u Splitu.

Tema sjednice je GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI – izvješće o stanju, procjena rješavanja i provedbe Plana gospodarenja otpadom i donošenje potrebnih zaključaka, a istu je zatražio klub vijećnika SDP-a u Županijskoj skupštini. U ime  SDP-a Makarska jedan od potpisnika je bio i županijski vijećnik iz Makarske Igor Batošić.

SDP Makarska već godinama upozorava na rastući problem gospodarenja otpadom na području našeg grada. I iz izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2018. godinu vidljivo je da Makarska sakupljeni komunalni otpad s područja Grada odvozi na lokaciju Zagon gdje se razvrstavanje prikupljenog otpada i prešanje obavlja u stacionarnoj presi s press kontejnerima te se tako prešani otpad prevozi i predaje na daljnje zbrinjavanje ovlaštenim osobama Eko Moslavina d.o.o. i Komunalac Garešnica d.o.o.

Također, trenutno nema adekvatnog područja za prikupljanje i kompostiranje biootpada, nije planirana izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad (RDGO), sortirnice ni centra za ponovnu  uporabu (CPU),  a sve je rašireniji problem sa divljim odlagalištima.  

Najviše zabrinjava da još uvijek nije započeta izgradnja reciklažnog dvorišta (RD), već je tek u tijeku izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja kojim će se odrediti lokacija RD.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime