Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Trogira Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Trogira raspisalo je natječaj za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Trogira.

Od kandidata se traže sljedeće kvalitete:
– da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);

– da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;

– da napravi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;

– da aktivno zna jedan svjetski jezik;

– da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

– da poznaje rad na osobnom računalu.
Detalje natječaja možete vidjeti OVDJE.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime