Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Velimir Neidhardt, rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican, gradonačelnik grada Zadra Branko Dukić i župan Zadarske županije Božidar Longin potpisat će u utorak, 21. svibnja 2019. u 11.00 sati, u Zavodu za povijesne znanosti HAZU Pismo namjere o osnivanju HRVATSKOG MUZEJA MARITIMNE KULTURE u Zadru

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, nakon sjedinjenja Zadra s domovinom, provodila je opsežan program njegove urbanističke, kulturne i znanstvene rehabilitacije, obnavljajući visokoškolsku tradiciju, samostane, crkve i crkvenu umjetničku baštinu grada.

Na tragu te misije, Akademija je 1954. g. osnovala Institut za povijesne znanosti, (danas Zavod) u Zadru, koji nije djelovao samo kao znanstvena institucija već i kao plodonosno i simbiotsko kulturno žarište grada. Prigodom svečanog obilježavanja stogodišnjice Akademije, 1966.godine, nakon višegodišnjeg prikupljanja građe, otvoren je u okrilju zadarskog Instituta Pomorski muzej, na čijim temeljima danas osnivamo suvremeni muzejski, znanstveni i edukativni centar posvećen hrvatskoj maritimnoj kulturi.

Ovom inicijativom Akademija želi i u današnjem vremenu otvarati vrata za one društvene poduhvate koji su ostali izvan institucionalnog državnog fokusa. Jedna od tih tema svakako je i hrvatska maritimna kultura, njezina povijest, sadašnjost i budućnost. Hrvatski muzej maritimne kulture bio bi u sastavu HAZU kao njegova jedinica i djelovao bi u skladu s propisima kojima se uređuje osnivanje i rad muzeja, pravilima HAZU za rad njegovih jedinica i ugovorom Potpisnika Pisma namjere. Muzej bi se nalazio u postojećim i novoizgrađenim prostorima Zavoda za povijesne znanosti u Zadru, a perivoj vile Dirce, kojem će se priključiti i postojeći park Maraska, uredio bi se kao muzej na otvorenom. Bit će to tematizirano muzejsko predvorje u ukupnoj parkovnoj površini od 14 000 m2, na najljepšem obalnom području grada.

Muzejski sadržaj obuhvaćao bi: pomorski dio (s naglaskom na lokalnu pomorsku kulturu grada i regije razvijen na tragu regionalne pomorske povijesti), ribarski dio (s naglaskom na lokalni ali i ukupni hrvatski doprinos ribarskoj kulturi i povijesti svijeta) i marikulturni dio (s naglaskom na suvremeni i budući održivi razvitak marikulturnog gospodarstva, koji predvodi upravo Zadar i njegova Županija).

Prostorno-programski koncept obuhvaća prezentacijski program na otvorenim parkovnim površinama i vrtnim paviljonima, prezentacijske prostore u zatvorenom s multimedijskim doživljajnim scenarijima, multivalentnu dvoranu za održavanje raznovrsnih događanja, učionice, knjižnicu i druge prostore za znanstveni rad te prostore za kustose, znanstveno i drugo osoblje i servisne funkcije. Ukupna zatvorena površina Muzeja ne bi bila veća od 1.000 m2 korisne površine. Sveučilište u Zadru svoju znanstvenu i edukacijsku misiju također ostvaruje u interakciji s Gradom i Zadarskom županijom i zainteresirano je za stvaranje osnovice za širenje studijskih programa u području maritimne znanosti, maritimnog gospodarstva i maritimne kulture.

Sudjelujući u osnivanju i programskom profiliranju ove specifične institucije, Sveučilište stvara osnovicu za širenje studijskih programa u području maritimne znanosti, maritimnog gospodarstva i maritimne kulture. Na matrici sveučilišnog projekta ARHIPELOGOS, Hrvatski muzej maritimne kulture, kao stožerna institucija, mogao bi se razviti u disperzirani i umreženi sustav komplementarnih postojećih, ali i novih muzejskih zbirki na obali i otocima hrvatskog Jadrana:

Nakon muzejskog umreženja, učinci kulturne i edukativne disperzije u široki jadranski prostor, poprimit će nacionalno značenje. Grad Zadar i Zadarska županija baštine maritimnu kulturu u svim svojim sastavnicama – pomorstvu, ribarstvu i marikulturi, gradeći gospodarski identitet grada i regije upravo kroz sustavno promicanje svojeg maritimnog identiteta. Zadarska županija najsnažnije je suvremeno središte ribarstva i marikulture na hrvatskom dijelu Jadrana, a zajedno s gradom Zadrom namjerava i dalje promicati taj razvojni smjer, sjedinjujući hrvatsko maritimno nasljeđe sa suvremenim kretanjima u jadranskoj, mediteranskoj i svjetskoj maritimnoj kulturi.

Takvoj odluci pridonosi i spoznaja da će HRVATSKI MUZEJ MARITIMNE KULTURE u Zadru, pored navedenog, predstavljati novi i atraktivni segment zadarskog kulturnog turizma. Za grad Zadar značajno je i to što će to biti jedan od rijetkih kulturnih turističkih sadržaja lociran izvan poluotočne povijesne jezgre, što pridonosi željenoj disperziji turističkog interesa prema širem području grada.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime