Državna geodetska uprava(DGU) organizira javne tribine o evidentiranju posebnih pravnih režima u zaštićenim područjima, a javna tribina za zaštićeno područje Parka prirode Biokovo na rasporedu je u petak 11. ožujka u dvorani Arte, s početkom u 11 sati. Javne tribine dio su projektnih aktivnosti u sklopu projekta ,,Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“(EPPR), a njihov cilj je pojasniti utjecaj projekta na zaštitu prirode, kao i na sveukupne odnose između javnih ustanova i privatnih vlasnika

Svi zainteresirani mogu sudjelovati na javnoj tribini uz poštivanje epidemioloških mjera i uz valjane Covid potvrde.

Izazov učinkovitom i transparentnom upravljanju zaštićenim područjima RH predstavlja činjenica da njihove granice nisu prenesene na katastarske planove, što onemogućava evidentiranje zakonom predviđenih statusa i prava u službenim registrima (katastar i zemljišne knjige) kao ni predstavljanje transparentnih podataka o zaštićenim područjima široj javnosti. Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko- tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti, stoji u opisu projekta.

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“. Ugovor Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa DGU o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 23.01.2020.

Sve informacije o projektu dostupne su na poveznici https://eppr.dgu.hr/

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime