Vatrogasno vijeće Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske je prije nekoliko dana raspisalo javbni natječaj za izbor zapovjednika

Novi zapovjednik se bira na mandatno razdoblje u trajanju pet godina, a na natječaj se mogu prijuaviti kandidati sa sljedećim uvjetima:

1. da ima hrvatsko državljanstvo,

2. da ima završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij od tri godine,

3. da ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

4. da ima najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

5. da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

6. ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,

7. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.),

8. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

9. položen vozački ispit B-kategorije.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime