Prodaja farme koza na Ravči kontroverznom poduzetniku Ladislavu Šošiću ponovo je aktualizirana ovih dana.

Iako je riječ o svojevrsnom „zaboravljenom slučaju“, radnici vrgoračkog „Duhana“ nikad neće zaboraviti kako je vrijedna imovina otišla u prah i pepeo. Dobar podsjetnik na sumnjivu prodaju vriejdne imovine je i tekst objavljen u Slobodnoj Dalmaciji u listopadju 2011. kojeg prenosimo u cijelosti:
„Predstavnik radnika bivše vrgoračke tvrtke “Duhan” Matko Vuković Car obratio se novinarima povodom privatizacije farme koza na Ravči. – Ladislav Šošić tvrdi u izjavi za “Slobodnu” da je farmu koza kupio po zakonu te da je za vrijednost tih nekretnina njegova tvrtka “Abacus” platila onda 200 tisuća kuna i 225 tisuća tadašnjih njemačkih maraka. Farma koza je prodana prije stečaja, a radnici “Duhana” nikad nisu dobili ni kune ni marke za to. Kod koga je završio taj novac, postavlja se pitanje.

Matko Vuković Car
Matko Vuković Car

Ne znam kako se “Duhan” mogao prodavati u dijelovima kad smo bili dioničko društvo. – Nekretnine naše bivše firme prodavale su se kako je kome odgovaralo, a ne kako stoji u papirima, za to postoji mali milijun dokaza. Što je s imovinom koja je bila u Ravči na farmi koza? Samo je muzilica za koze i sve što ide uz nju stajala oko milijun tadašnjih maraka. – Nitko od radnika ne zna gdje je završila, kao i cijela pokretna imovina. Ako je farma bila devastirana, zašto su je onda čuvali? Siguran sam da je “Duhan” najveća privatizacijska pljačka u Vrgorcu kao i prodaja njegove farme koza na Ravči, pozivam USKOK da to istraži – istaknuo je Vuković. Prema njegovim riječima, 74 radnika nekad ponosa vrgoračkoga gospodarstva do danas nije dobilo ni jedne lipe od kompletne privatizacije “Duhana”, iako je 1997., prije 14 godina, sud donio odluku da se u roku od tri mjeseca radnici isplate.“

1 KOMENTAR

 1. Pushi kuratz loszo!!!!
  Pupushi ga Bajicu!!!
  I popusi ga do balcaka Sosicu!!! A onda oblizi jaja dlakava Viducichu!
  Poslije se spusti kao svaku vecer do Sefovog pupka pa ga oblizi priko supka!!! Ne zaboravi stavit bili sal! I naravno prije se tvoru jedan okupaj da Sefu ne smrdis! Sapun nije skup, a mozes ga kao i ranije ukrasti u Romani!!
  Pljuc! Pljuc! Jeba ti Bajic sestru u supak!’

 2. Bajić muze koze u Splitu, založili muzilicu i kupili farmu, zato ovi u DORHU imaju milika i sira u izobilju,a mi u Vrgorcu ni za germe

 3. U društvu nema izvorne dokumentacije o opisanim transakcijama jer je dokumentaciju, prema potvrdi oprivremenom oduzimanju predmeta broj 511-03-04/4-3282/95 od 5. rujna 1995., privremenooduzelo Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, Odjel kriminalističke policije, osim temeljnice (T 370 od 26. travnja 1996. koja je evidentirana s 31. prosinca 1995.) kojom su ulaganja u vrijednosne papire u iznosu 1.489.943,50 USD otpisana odlukom upravnog odbora donesenom 30. travnja 1996., te su u poslovnim knjigama u 1995. iskazani rashodi po osnovi ispravka vrijednosti ulaganja u vrijednosne papire u iznosu 8.386.444,98 kn. Povodom opisanih transakcija Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću provelo je istragu (rješenje o provođenju istrage broj Kio-130/97 od 21. studenoga 1997.), a vođen je i kazneni postupak protiv direktora Poduzeća Rade Maršića koji je rješenjem Vrhovnog suda
  Republike Hrvatske Broj: IV-Kž-110/02-3 od 11. srpnja 2002. obustavljen zbog nastupanja apsolutne zastare kaznenog progona (koja je nastupila završetkom 2000.).
  Ugovor o kupoprodaji autokampa Dalmacija u Zaostrogu zaključili su 13. veljače 2002.Društvo i HBOR s društvom Abacus d.o.o. iz Vrgorca i Dragom Mikulićem, svaki za ½ polovinu suvlasničkog dijela nekretnine. U vrijeme zaključivanja ugovora zemljišnoknjižn vlasnik predmetnih nekretnina bio je upisan HBOR, radi osiguranja novčane tražbine po kreditu zaključenom 25. ožujka 1999. u iznosu 19.000.000,00 kn između HBOR i Društva. Ugovorena je kupoprodajna cijena u iznosu 1.002.000,00 EUR koju su kupci dužni, prema nalogu prodavatelja, uplatiti na račun HBOR-a na ime otplate navedenog kredita. HBOR se obvezao dati brisovnu izjavu za upis brisanja HBOR-a kao fiducijarnog vlasnik Prema elaboratu, procijenjena vrijednost autokampa Dalmacija iznosila je 1.344.362,- DEM. Procijenjene su nekretnine označene kao k.č. 3014/1, 3014/3 i 3014/4, površine 14 517 m5, upisane u z.k.ul.
  broj 1201, k.o. Zaostrog. U kupoprodajnom ugovoru navedene su nekretnine označene kao k.č. zgrada 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 te k.č. zemljišta 3014/1 i 3014/3, površine 13 784 m5, upisane u z.k.ul. broj 1201, k.o. Zaostrog.Ugovor o kupoprodaji turističkog naselja Morenia u Podaci zaključili su 23. Rujna 2002.Društvo i HBOR s društvom Abacus d.o.o. iz Vrgorca…..Molimo portal da napravi analizu o kriminalu u Zaostrogu, prodaja pomorskog dobra. i dr kaznena djela ….?!

 4. Tragom poslovnih malverzacija Ladislava Šošića i Marije Šošić, poduzeća Abacus d.o.o. Vrgorac ,Ugovora iz predmeta Z-100/97 Općinskog suda Vrgorac, koji ima čitav niz apsolutno nezakonitih postupaka, Predmet Krivaja Zavidović Makarska, Predmet DP Duhan Vrgorac, Predmet Kio-130/97 od 21. studenoga 1997.), a vođen je i kazneni postupak protiv direktora Poduzeća

 5. Nu me nu me nu mi moje glave

  Kažu da kad je bio mali Lozzo došao iz škole i žalio se materi da su mu se rugali u školi da mu je povelika glava …
  Kaže njemu mater: Nije tebi sine velika glava , pusti ti njih – nego ajde ti drago moje donesi 20 – 30 kila kumpira u svojoj kapi iz šupe…

 6. ANTE TOPIĆ MAKARSKA

  U Makarskoj, 15. ožujka 2011. godine

  UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
  I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

  Gajeva 30a, 10 000 Zagreb

  Temeljem čl. 48. Zakona o kaznenom postupku podnosi sljedeću

  KAZNENU PRIJAVU

  Protiv

  1/ Ladislav Šošić, Vrgorac, kao odgovorna osoba Abacus d.o.o., Vrgorac

  2/ Lendi Pezzi, kao odgovorna osoba Županijskog državnog odvjetništva u Splitu

  Da su

  1. osumnjičeni pod 1/Ladislav Šošić, 4. siječnja 2004. godine, podnošenjem kaznene prijave protiv Olme d.d., lažno prijavio Državnom odvjetništvu RH počinjenje više kaznenih djela od strane Olme d.d., ne bi li na takav način diskreditrirao Olmu d.d. i domogao se njenih vrijednih nekretnina,

  dakle, prijavio kazneno djelo iako je znao da nije istina, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili povodom prijedloga, protiv osobe za koju zna da nije počinitelj kaznenog djela,

  2. osumnjičeni pod 1/ Ladislav Šošić, iskoristio svoje dugogodišnje prijateljstvo s osumničenjom pod 2/ Lendi Pezzi, te je istu kao odgovornu osobu Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, poticao na pokretanje kaznenih postupaka protiv Olme d.d., ne bi li na takav način kroz razne kaznene postupke koji se protiv Olme d.d. vode, došao do vrijednih nekretnina u vlasništvu Olme d.d.,

  dakle, drugoga s namjerom potaknuo na počinjenje kaznenog djela,

  DOKAZI;

  Podaci o posjedovnom stanju za č.z. 401/2 k.o. Makarska Makar, Područnog ureda za
  Katastar Split, KLASA 936-02/03-05/54
  Kupoprodajni ugovor sastavljen od Općinskog suda u Makarskoj 28. listopada 1964.
  povijesni izvadak za č.z. 401/2 Makarska Makar
  Ugovor o kupoprodaji br. 46/03 od 3. lipnja 2003. godine
  Zahtjev za uključenje poljoprivrednog zemljišta u kapital društva Olme d.d. HFP-u od 18. ožujka 2002.
  Zaključak HFPa UP-I-943-06/02-01/39 od 15. svibnja 2002. godine
  Podnesak (kaznena prijava) Abacusa d.o.o. upućena DORH, siječanj 2004. godine
  Presuda Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006 od 21. travnja 2008. godine
  Presuda Općinskog suda u Splitu K 371/09 od 28. siječnja 2010. godine
  Zapisni s glavne rasprave u predmetu ŽDO-a K-DO-30/05 iz ožujka 2011 god.

  3. osumnjičena pod 2/ Lendi Pezzi, iskoristila svoj položaj odgovorne osobe Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, te pokretanjem kaznenih postupaka, parnica i ovrha protiv Olme d.d., a sve na poticaj svoga dugogodišnjeg prijatelja Ladislava Šošića, prouzročila Olmi d.d. enormnu štetu,

  dakle, kao službena ili odgovorna osoba koja s ciljem da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugome prouzroči kakvu štetu iskoristila svoj položaj ili ovlast, prekoračila granice svoje ovlasti,

  DOKAZI
  Zaključak Hrvatskog Fonda za privatizaciju o nenadležnosti od 15 svibnja 2002.god.
  Tužba HFP-a, zastupanog po ŽDO Split protiv Olme d.d. od 19. srpnja 2004 godine
  Rješenje Trgovačkog suda u splitu P-945/04 od 21. srpnja 2004. godine
  Presuda Općinskog suda u Makarskoj K83/03 od 8. ožujka 2005. godine
  Rješenje ŽDO-a KIO 2/06 od 8. ožujka 2006. Godine
  Presuda Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006 od 21. travnja 2008. godine
  2.

  pa da bi time djelom opisanim pod točkom 1. osumnjičeni pod 1/ Ladislav Šošić počinio kazneno djelo protiv pravosuđa – Lažnim prijavljivanjem kaznenog djela – opisano i kažnjivo po čl. 302 st. 1., te kaznenim djelom pod točkom 2. počinio kazneno djelo – Poticanjem – opisano i kažnjivo po čl. 37. Kaznenog zakona RH,

  djelom opisanim pod točkom 3. osumnjičena pod 2/ Lendi Pezzi, kao odgovorna osoba Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, počinila kazneno djelo protiv službene dužnosti – Zlouporabom položaja i ovlasti – opisano i kažnjivo po čl. 337. st. 1. KZRH,

  STOGA PREDLAŽEM

  Da temeljem čl. 21. Zakona Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminalitete provede istragu i obavi informativne razgovore sa osumnjičenima, te po potrebi ostalim osobama povezanim sa inkriminiranim događajima, te poduzme sve druge potrebne mjere u smislu čl. 206. ZKP-a RH.

  O B R A Z L O Ž E NJ E

  Općinski sud u Makarskoj dana 3. veljače 2003. godine donosi presudu P-1060/02 kojom udovoljava tužbenom zahtjevu Olme d.d., temeljem koje se Olma d.d. knjiži kao vlasnik zemljišta čz. 401/2 k.o. Makarska Makar.

  Od tog datuma, i te presude Olma d.d. započinje pravnu bitku ne bi li sačuvala uložena sredstva i ugled, kako poslovni tako i osobni, budući se kao vlasnik atraktivnog zemljišta (maslinika) našla na meti građevinske mafije, koja je pokretanjem bespredmetnih kaznenih postupaka, a sve uz pomoć službene vlasti, pokušala osporiti vlasništvo istoga.

  Dok su se u vrijeme pretvorbe poduzeća u Hrvatskoj kupovala za kunu, Ante Topić, kao povratnik iz Australije ulaže cca.,4.000.000,00 DM (slovima-četirimilijunanjemačkihmaraka) obiteljske ušteđevine u postupku pretvorbe i privatizacije poduzeća koje se bavi proizvodnjom i preradom maslina danas Olma d.d.Makarska.Za što je Hrvatski Fond za Privatizaciju izdao uredno Rješenje.

  Gospodin Topić i njegov rođak (Stipe Topić koji je od 2006 do 2010 godine u Olmu d.d. uložio obiteljske ušteđevine 7.071.367,00 Australski dolara) nisu mogli slutiti da će nedorečenost zakona o poljoprivrednom zemljištu, neažurnost sudova i korumpiranost svih struktura pravosuđa dovesti do toga da se već petnaest godina bori ne bi li dokazao vlasništvo (maslinika olme d.d.) zemljišta te obranio čast i ugled sebe i svoje obitelji.

  Tvrtka Abacus u vlasništvu Ladislava Šošić lažiranim kupoprodajnim ugovorom br. 46/03 od 3. lipnja 2003. godine pokušava steći vlasništvo nad nekretninom čz. 401/2 k.o. Makarska Makar. Kada mu isto biva osporeno presudom Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006, Županijskog suda u Šibeniku, iskorištava svoje dugogodišnje prijateljstvo s
  3.
  Županijskom državnom odvjetnicom Lendi Pezzi koja koristeći svoj utjecaj u Hrvatskom fondu za Privatizaciju, Poreznoj upravi (Mladineo Zagreb) te napose Državnom odvjetništvu ( ODO Split i Makarska) pokreće niz parnica te kaznenih postupaka, a sve u svrhu diskreditiranja Olme d.d., i njene vlasničkre i upravljačke strukture.

  Naime, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu pokreće tužbu na utvrđenje u ime HFP-a, iako sam HFP svojim Zaključkom od 15. svibnja 2002. godine odbacuje svoju nadležnost u postupku pretvorbe društvenog poduzeća. Značajano je i Rješenje Trgovačkog suda u Splitu P 945/04 od 21. srpnja 2004. godine kojim se odbija privremena mjera otuđenja i opterećenja spornog zemljišta budući da HFP ničim nije dokazao svoje vlasništvo.

  Nadalje, 8. ožujka 2005. godine Ante Topić osuđen je od strane Općinskog suda u Makarskoj, po prijedlogu Državnog odvjetništva u Makarskoj (Biljana Puharić) u predmetu K.83/03, što nije u roku od 21 dan od nastanka stečajnih razloga stavio zahtjev za pokretanje stečajnog postupka. Ovakova ažurnost suda rijetko se može vidjeti, pogotovo kad znamo da Olma d.d. i danas posluje, za razliku od mnogih drugih tvrtki u Hrvatskoj koje, iako su u dugovima i ne isplaćuju plaće, ipak nisu na meti Državnog odvjetništva.

  Ovo posebno ističemo iz razloga što je presudu, u spomenutom predmetu, donijela korumpirana sutkinja Suzana Alač, a protiv koje se danas vodi više kaznenih postupaka, upravo vezanih uz razne kriminalne radnje koje se odnose na nelegalne uknjižbe zemljišta u Makarskoj (Dokaz Predmet općinskog suda Makarska br.P-958/02.koje ODO Makarska drži u ladici već šest godina s ciljem zastare) Napominemo da je spomenuta sutkinja bila i predsjednica Makarskog suda iako ista nije imala uvjete za polaganje pravosudnog ispita (Dokaz-Gž-5867/06 od 25 srpnja 2008. godine Županijskog suda u Splitu).

  Nadalje, navodimo i postupak Ovrhe nad računom Olmom d.d. koji je preko porezne uprave Zagreb gospodina Mladinea vise puta telefonski kontaktirala i u pisanoj formi poslala zahtjev za otvaranje stečajnog postupka nad Olmom d.d. Makarska, sve radnje inicirala je upravo Županijska odvjetnica Lendi Pezzi, iako je potraživanje porezne uprave osigurano solemizacijom nekretnina Olme d.d. dana 4 listopada 2000 godine pod brojemOU-218/00.,da bi pokrenula Ovrhu pod brojem OV-387/02.,od 21 siječnja 2002.godine pa nije bilo potrebe za ovrhom niti za pokretanjem stečejnog postupka budući da vrijednost nekretnina Olme d.d.,( 59.000 m2 atraktivnog zemljišta) te potraživanje iste od Hotela Podgora d.d. (cca 20 Mil .Kuna) koji su u vlasništvu RH uveliko premašuje dug Olme d.d. (Olma d.d. je SOLVENTNA , a njena nelikvidnost nastaje nemogućnošću naplate potraživanja od tvrtke koja je u vlasništvu RH-Hotela Podgora d.d.)

  Posebno oštećenom smatra se Olma d.d. ako se zna da iako duguje porez državi i trpi blokadu računa, s druge strane ista ta država preko svog poduzeća Hoteli Podgora duguje Olmi d.d. iznos od cca. 20 mil. Kuna (Dokaz-dopis Olme d.d. Ministarstvu financija RH od 13.lipnja 2005.godine,protokolirano u Ministarstvu Financija RH 15.06.2005.god., Zamolba društva Olma d.d.,Premijerki Jadranki Kosor od 16.09.2010.godine Ur broj 127/01/2010/01 za prisilnu nagodbu sukladno članku 251 ZTD.)
  4.

  Nelogična je i činjenica da nakon medijskog linča od strane Ladislava Šošića, zbog čega je isti osuđen za klevetu (presuda Općinskog suda u Splitu od 28. sijčnja 2010. godine), započinje kazneni progon vlasničke strukture Olme d.d., a koji postutupak i danas vodi ŽDO Split pod brojem K-DO- 30/05. Upravo je na glavnoj raspravi iz ožujka 2011 godine na direktno pitanje obrane svjedok Ladislav Šošić potvrdio da je više puta kontaktirao Županijsku državnu odvjetnicu Lendi Pezzi.

  Dakle, diskreditiranje Olme d.d. i njezine vlasničke strukture od strane građevinske mafije koju predvodi Ladislav Šošić uz pomoć službene vlasti pokušava se fiktivnim kupoprodajnim ugovorima legelizirati pljačke zemljišta, te ne taj način i ostvariti protupravnu financijsku korist u visini OD 30 MILIJUNA KUNA kako je istakao na istražnom ročištu Ladislav Šošić. (dokaz-Iskaz Ladislava Šošića za štetu koja je nastala tvrtki Abacus d.o.o i to cca 30 Mil Kuna).

  Smatramo da je sazrijelo vrijeme da se korupcija kazni, na svim nivoima, iako je Saborski odbor za ljudska prava predstavkom od 13. prosinca 2004. godine već bio obaviješten o ovom problemu. Nadalje, obaviješteni su i Austalsko veleposlanstno, Ministarstvo financija te Vlada Jadranke Kosor (ministri Karamarko i Bošnjaković) pa se nadamo da će se napokon kriminalne strukture kazniti, a oštećeni obeštetiti.

  Dokazi:
  Podaci o posjedovnom stanju za č.z. 401/2 k.o. Makarska Makar, Područnog ureda za
  Katastar Split, KLASA 936-02/03-05/54
  Kupoprodajni ugovor sastavljen od Općinskog suda u Makarskoj 28. listopada 1964.
  povijesni izvadak za č.z. 401/2 Makarska Makar
  Ugovor o kupoprodaji br. 46/03 od 3. lipnja 2003. godine
  Zahtjev za uključenje poljoprivrednog zemljišta u kapital društva Olme d.d. HFP-u od 18. ožujka 2002.
  Zaključak HFPa o Nenadležnosti- UP-I-943-06/02-01/39 od 15. svibnja 2002. God.,
  Podnesak (kaznena prijava) Abacusa d.o.o. upućena DORH, siječanj 2004. godine
  Presuda Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006 od 21. travnja 2008. godine
  Presuda Općinskog suda u Splitu K 371/09 od 28. siječnja 2010. godine
  Zapisni s glavne rasprave u predmetu ŽDO-a K-DO-30/05 iz ožujka 2011.
  Tužba HFP-a, zastupanog po ŽDO Split protiv Olme d.d. od 19. srpnja 2004 godine
  Rješenje Trgovačkog suda u splitu P-945/04 od 21. srpnja 2004. godine
  Presuda Općinskog suda u Makarskoj K83/03 od 8. ožujka 2005. godine
  Rješenje ŽDO-a KIO 2/06 od 8. ožujka 2006. godine
  Predstavka Saborskom odboru za ljudska prava od 13. prosinca 2004. godine
  Dopis Ministarstvu financija RH od 13.lipnja 2005.-Urudzbirano u MF 15.06.2005.g.
  Uknjižba zaloga Olme d.d. Makarska u Zemljišni uložak 3379 K.O.Podgora od 01.01.2005.god na Hotelima Podgora d.d. (Z-1328/05 Općinski sud Makarska)
  Dopis Vladi RH od 16.09.2010.god za prisilnu nagodbu.

  ANTE TOPIĆ- Makarska

  5.

 7. Ur.broj – P- 2011/01.Z.M.
  Zagreb – 10.01.2011.god

  PREDMET – Z-100/97. OPĆINSKI SUD VRGORAC

  Poštovani !
  dostavljamo Vam ekspertizu predmeta Z-100/97.,koju je izradila skupina odvjetnika iz Zagreba,uz napomenu da postoji počinjenje nekoliko viševrsnih osobito teških kaznenih dijela koje su elaborirane kroz devet točaka ovoga spisa a koja su počinjena od strane pravne osobe Abacus d.o.o.,odgovorne osobe u toj pravnoj osobi Ladislava Šošića , njegovog ortaka Marije Šošić iz Vrgorca kao i svih osoba koje su sudjelovale u izradi Presuda,Rješenja itd.

  Predmet je potrebno uputiti USKOK-u Zagreb kako bi se izbjeglo manipuliranje od predstavnika ODO Makarska kao ŽDO Split s obzirom da u ODO Makarska ureduje Biljana Puharić poznanica od Ladislava Šošića (do danas nije procesuirala Šošića po prijavi –predstavci iz 2004 godine koju je uputio sudac Predrag Trutin,iz predstavke je razvidno da je u drugim predmetima Ladislav Šošić počinio niz kaznenih dijela,Kamp Zaostrog,prodaja pomorskog dobra Rusima,Kamp Krivaja Zavidović Makarska itd), Glede prijave ŽDO Split-netereba zanemariti da je u ŽDO Split zamjenica državnog odvjetnika Lendi Pezzi ,dugogodišnja prijateljica-mentorica Ladislava Šošića,predpostavit je ista doprinjela da do sada svi predmeti Ladislava Šošića stoje po ladicama Makarske (ODO) i Splita (ŽDO) čekajući zastare.

  Za dodatna pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju !

  S poštovanjem !

  Dostaviti – Naslovu
  a/a.

  Prilog – Ekspertiza 3X
  Predmet 72 stranice
  Procijena vrijednosti štete za RH 12,3 Mil Eura

 8. Državno odvjetništvo je definirano kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje je ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona. Dakle, postoje tri funkcije državnog odvjetništva, a to su: progon počinitelja kaznenih djela, zaštita imovine Republike Hrvatske i svojevrsna zaštita ustavnosti i zakonitosti.

  U članku 83. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu jasno je navedeno da Republika Hrvatska odgovara za štetu koju u obnašanju dužnosti nanese državni odvjetnik ili zamjenik svojim nepravilnim ili nezakonitim radom građaninu ili pravnoj osobi. Radi se odgovornosti za drugog koja je isključiva i primarna i nema direktne odgovornosti samog štetnika (državnog odvjetnika ili zamjenika). Nema također mogućnosti solidarne odgovornosti prema kojoj bi uz Republiku Hrvatsku odgovarao i sam štetnik.

 9. Tragom poslovnih malverzacija Ladislava Šošića i Marije Šošić, poduzeća Abacus d.o.o. Vrgorac ,Ugovora iz predmeta Z-100/97 Općinskog suda Vrgorac, koji ima čitav niz apsolutno nezakonitih postupaka, Predmet Krivaja Zavidović Makarska, Predmet DP Duhan Vrgorac, Predmet Kio-130/97 od 21. studenoga 1997.), a vođen je i kazneni postupak protiv direktora Poduzeća Rade Maršića koji je rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske Broj: IV-Kž-110/02-3 od 11. srpnja 2002. obustavljen zbog nastupanja apsolutne zastare kaznenog progona (koja je nastupila završetkom 2000.)… sve upućuje na promjene u dosadašnjem načinu funkcioniranja Dorha. Dorhu se stavlja na teret statistika predmeta koji su otišli u zastaru, a evidentirani su u nalazima državne revizije u predmetima pretvorbe i privatizacije. Tomislav Karamarko kreće u obračun s kriminalom iz pretvorbe i privatizacije zato što Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije ,kazneni progon se može poduzeti i nakon isteka rokova za zastaru kaznenog progona iz članka 95. stavka 1. i članka 96. stavka 6. Osnovnog Krivičnog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 53/91., 39/92. i 91/92.), odnosno iz članka 19. stavka 1. i članka 20. stavka 6. Kaznenog zakona . Dali će zakon bti primjenjen i prema ovom uzorku lokalnog Makarsko-Vrgoračko-Pločanskog šerifa vrijeme će pokazati ?

 10. SERIFJESERIFLUDIBROZJESERIFMARKOVSERIFKOLIKOSERIFALUDIIMAGRABVISEJESERIFANEGOLJUDIMISLEANTEMARKOVWELIKISERIFDJEMOMALISERIFMATEKENJACGUZIIII

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime