Kadrovi Jugoslavenskog aerotransporta (JAT) uništili su Croatia Airlines. Nekada su kraticu JAT tumačili kao „Joke About Time“ ili prevedeno “Šegačenje s vremenom”

Bila je to nekada ozbiljna zrakoplovna kompanija, godišnje su prevozili više od pet milijuna putnika, flota se sastojala od 36 zrakoplova, a bivšu državu povezivao je s 61 odredištem u Svijetu, na svih pet kontinenata.

Croatia Airlines je hrvatska nacionalna zrakoplovna tvrtka koja je premrežena s kadrovima JAT-a. Osnovana je 7. kolovoza 1989. godine pod drugim imenom, a 1991. godine mijenja ime iz Zagal u Croatia Airlines. Tvrtka vremenom postaje gubitaš. Trideseti rođendan Croatia Airlines slavi kao gubitaš koji je u jednoj godini progutao 4,5 milijardi kuna proračunskoga novca za sanaciju.  Nitko se ne usudi reći koliko je milijardi bačeno za gubitaša . S ciljem nastavka poslovanja za 30. rođendan od Vlade Andreja Plenkovića Croatia Airlinesu odobreno je novih 250 milijuna kuna pomoći.

Prosječni godišnji prikazani gubitak je cca. 90 milijuna kuna. Veliki gubitak uprava i nadzorni odbor gubitaša Croatia Airlines  svake godine obilježe gala večerom uz nazočnost ministara koji se nalaze u nadzornom odboru. To bi se moglo nazvati i legalizacija nezakonitog poslovanja menadžmenta kojega političari biraju legalno- javnim natječajima. Zanimljiva su događanja prilikom  biranja podobnih političkih kadrova bivšega JAT-a, kao doškolovanih  menadžera  s diplomama-tečajevima MBA- Business Schol ( Zagreba. Beograda i Maribora), za direktore Croatia Airlinesa, Zračne luke Zagreb, Pleso Prijevoza, dakle firmi koje su servis, potpora infrastrukture zračnoga prijevoza.

Ime koje plijeni pažnju  natječaja iz 2018 godine je bivši stjuart Ranko Ilić, diplomirani inženjer prometa, s diplomom MBA, školski kolega poznatoga kamiondžije Ljube Ćesića Rojsa s Prometnog fakulteta Zagreb . Pobjedom na natječaju Ranko Ilić nije preuzeo direktorsku funkciju Croatia Airlinesa zbog odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Jasmin Bajić prethodno  bio je zadužen za financije i upravu, njega zanimaju brojke i kvaliteta usluge, za to je nagrađen direktorskim mjestom. Dakle, kronični gubitaš, dobiva menadžment po stranačkom ključu.

O Croatia Airlinesu i kadrovima ćemo posvetiti više tekstova drugom prilikom. Simptomatično je da godinama-desetljećima nestaju milijuni kuna proračunskoga novca, a da se vrte isti kadrovi bivšega JAT-a, s licencama, diplomama, koje na svjetskim razinama avioprijevoznika mogu poslužiti kao toaletni papir. (istražili smo i diplome pojedinih stujarta, koji rukovode…,op.a.)

Ovim tekstom fokusiramo se na tvrtku  Zračna luka Zagreb d.o.o. koja ima menadžment; Dipl. ing. prom. Ranko Ilić, MBA – direktor (stjuart), doc. dr. sc. Miroslav Drljača – Voditelj odjela za integrirani sustav upravljanja i konzalting, Radmila Sovina, oecc. – Suradnica za upravne i financijsko računovodstvene poslove, Mr. sc. Damir Vince, IAP, AvMP – Voditelj odjela za upravljanje imovinom (stjuart) . Dr. sc. Igor Štimac, IAP, AvMP – Voditelj odjela za nadzor operativnog upravljanja i održavanja zračne luke, Krunoslav Šams, mag.oec . Voditelj odjela za nadzor koncesije i nove projekte.

Zbog nejasnoća promoviranih financijskih pokazatelja redakcija portala Megamedia uputila je 28. siječnja 2020. godine Državnoj reviziji Republike Hrvatske Zahtjev za dostavu izvješća sljedećega sadržaja: „Poštovana/i, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim da mi dostavite sljedeće podatke: Kako na vašim web stranicama nema dostupnih izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji društva Zračna luka Zagreb d.o.o.za 2012. /13./14./15./16./17./18./19. godinu, ukoliko ste radili Izvješća molimo da nam ih dostavite. Ukoliko niste radili reviziju predmetnog društva za period od 2012.-2019., sukladno zakonskoj regulativi, tražimo objašnjenje zašto niste radili reviziju za društvo Zračna luka Zagreb d.o.o.Hvala na suradnji.“

Dana 29.01.2020. godine Državni ured za reviziju dostavio nam je dopis sljedećega sadržaja: „Poštovani,  Državni ured za reviziju je nadležan za reviziju preko 12.000 subjekata, od kojih obvezno mora obaviti reviziju svake godine samo za godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna (članak 19. stavak 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju NN 25/19) i političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika, čiji su prihodi i imovina veći od 100.000,00 kn (članak 53. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, NN 29/19 i 98/19). Za sve druge subjekte, Državni ured za reviziju obavlja revizije prema godišnjem programu i planu rada, kojeg donosi glavni državni revizor, u skladu s kriterijima propisanim člankom 19. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Državni ured za reviziju nije obavljao financijsku reviziju Zračne luke Zagreb d.o.o. za 2012.-2019.“.

Dakle, iz navedenoga se može zaključiti da Državni ured za reviziju Republike Hrvatske, devet godina nije kontrolirao rad državnog poduzeća Zračna luka Zagreb d.o.o., koja u portfelju ima imovinu koja prelazi vrijednost jedne milijarde kuna. Uvidom u nalaz Državne revizije, rujan 2012. godine za društvo Zračna luka Zagreb d.o.o. za 2011. godinu na str. 21 Mišljenje  st. 3. stoji; „Revizijom obavljenom za 2004. i 2005., utvrđene nepravilnosti koje se odnose na unos knjigovodstvenih promjena u poslovne knjige u skladu s propisima i pravodobno poduzimanje mjera naplate dospjelih potraživanja, su ponovljene u 2011.

 – Kod sustava unutarnjih kontrola su utvrđene slabosti u funkcioniranju. Strateški plan unutarnje revizije, godišnji plan i plan pojedinačnih revizija, nisu doneseni. Društvo ima dva pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji se ne primjenjuju u potpunosti, te unutarnja organizacija nije jedinstveno uređena. Svaki od pravilnika se primjenjuje na različitu kvalifikacijsku strukturu zaposlenika. (točka 1. Nalaza)

 – Unos knjigovodstvenih promjena u poslovne knjige za rashode u iznosu 2.402.967,00 kn nije proveden u skladu s propisima. Koncem godine ukupna vrijednost imovine je iznosila 1.029.038.720,00 kn, od čega se na vrijednost zemljišta odnosi 163.186.659,00 kn. Stanje zemljišta u popisnoj listi imovine ne odgovara stvarnom stanju. (točka 2. Nalaza).

– Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu 318.514.571,00 kn, od čega se na prihode od temeljnih usluga u zračnom prometu odnosi 122.568.727,00 kn, koji se, izmeñu ostalog, odnose i na prihode od putničkog servisa. Naknadu za putnički servis Društvo ne naplaćuje neposredno od putnika, nego je naknada uključena u prijevozničku kartu koju naplaćuje trgovačko društvo u većinskom državnom vlasništvu. Za povrat sredstava naplaćenih za putnički servis. Društvo ispostavlja račune koji nisu pravodobno naplaćeni, te koncem godine potraživanja iznose 25.720.178,00 kn, a od kamata 490.877,00 kn. Za potraživanja koja koncem godine iznose 47.798.426,00 kn i koja su starija od dvije i pol godine Društvo nije u Bilanci priznalo umanjenje vrijednosti na teret rezultata poslovanja tekuće godine, iako postoji sumnja u mogućnost naplate potraživanja. Da je Društvo postupilo po načinu realnog iskazivanja i procjene bilančnih pozicija, potraživanja od kupaca u bilanci na dan 31. prosinca 2011. bila bi manja za 47.798.426,02 kn, rashodi poslovanja veći, a dobitak manji, te bi Društvo za 2011. poslovalo s gubitkom. (točka 4. Nalaza).

– Ukupna vrijednost javne nabave iznosi 36.306.160,00 kn. Nabava električne energije u vrijednosti 4.865.563,00 kn, plina 2.472.397,00 kn, građevinsko obrtničkih radova 213.839,00 kn, te modernizacije pokretnih stepenica 128.549,00 kn, odnosno ukupno 7.680.348,00 kn je provedena izravno bez primjene propisanih postupaka javne nabave, a dodatni radovi na izgradnji kabelske kanalizacije i polaganja energetskog kabela u vrijednosti 511.961,00 kn su ugovarani u tijeku njihovog izvođenja. (točka 5. Nalaza)…

– Nadzorni odbor i uprava Zračne luke Zagreb d.o.o. bili su: Jasmin Havranek, Dražen Ivanušec, Željko Hrgar, Dražen Breglec, Srećko Šimunović, Rudolf Fotak, Željko Kotman, Dušan Ljuština, Jure Šarić, Ivan Bilać, Ante Dujić, Branimir Preprotić, Vlatka Bilas, Tihomir Rubeša, Tonči Peović…kao predstavnici raznih interesnih skupina.

Ne/činjenje Ureda državne revizije, nenadziranjem i nekontroliranjem poduzeća Zračna luka Zagreb d.o.o. za posljedicu ima dugogodišnje nezakonito poslovanje koje je Ured državne revizije evidentirao i opisao 2011 godine, ali nije pratio daljnje nezakonitosti koje se mogu iščitati i iz Plana poslovanja Zračne luke Zagreb d.o.o., za period 2015-2019 godine… (NASTAVLJA SE…)

2 KOMENTARI

  1. Sto radi PNUSKOK? Štiti ovu kriminalnu skupinu koja ne kontrolira rad državnih poduzeća. Provjerite koncesije i državna jamstva koja su odo rena na firme JATovih stjuarta. Šarić,Zujić i Ilić godinama podkradaju poduzeća koja su povezana. Firme koje imaju ugovore o zagubljenim prtljagama Šarićevi strojevi… svakako čestitka redakciji koja prokazuje mafiju.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime