Posljednjeg dana prošle godine općina Gradac imala je potraživanja u nevjerojatnom iznosu od 11.132.709,00 kn što predstavlja više od polovice ukupnih godišnjih prihoda

Zanimljivo, potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.999.128,00 kn u cijelosti su dospjela, no nisu i naplaćena. Primijetili su to državni revizori te u svom uvjetnom mišljenju upozorili na čitav niz propusta općinskih vlasti.

– U glavnoj knjizi nisu evidentirana i financijskim izvještajima iskazana potraživanja za porez na potrošnju i porez na promet nekretnina, koja prema podacima Porezne uprave koncem 2019. iznose 803.231,00 kn. Nadalje, nisu evidentirana ni iskazana potraživanja od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i potraživanja od kazni za prometne prekršaje, navodi se u izvješću Državnog ureda za reviziju. Ipak, većina potraživanja, odnosno 6,6 milijuna kuna odnosi se na porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na tvrtku.

Zamjeraju kako podaci o potraživanjima za komunalni doprinos, komunalnu naknadu i općinske poreze evidentirani u glavnoj knjizi i iskazani u financijskim izvještajima te u analitičkoj evidenciji potraživanja nisu istovjetni.

Općina, zaključuju revizori, raspolaže zgradama općinske uprave i dječjeg vrtića (u vlasništvu Republike Hrvatske) te prostorom knjižnice i drugim nekretninama na pet lokacija na području Općine (za koje se provode postupci za upis prava vlasništva Općine u zemljišnim knjigama). Vrijednost navedene imovine nije evidentirana u
poslovnim knjigama ni iskazana u financijskim izvještajima Općine ni
proračunskih korisnika. Registar imovine sadrži procijenjenu vrijednost zgrade
općinske uprave u iznosu od 2.400.800,00 kn te vrijednost nekretnina na dvije
lokacije u iznosu od 1.931.141,00 kn, dok za zgradu dječjeg vrtića, prostor
knjižnice te nekretnine na tri lokacije vrijednost nije procijenjena.

Što sve zamjeraju revizori, možete detaljnije pogledati OVDJE.