Nerad i nered na hrvatskim sudovima nije nikakva novost. O korupciji da i ne govorimo kao i o broju sudaca čije se radnje vezuju za najgore slučajeve podmićivanja u cilju namještanja presuda, krađe imovine i sl.

Ova priča govori o još jednom problemu hrvatskog pravosuđa. Sporosti. Dugotrajnosti sudskih postupaka koji nerijetko potraju i desetljećima. U takvim sporovima nije neobično da uređujući suci odu i u mirovinu, a spis preuzme netko mlađi. Kada je riječ o tužiteljima i tuženicima, u mnogim slučajevima su sudovi morali ispisivati rješenja tijekom sudskog postupka jer su neki od njih umirali – od starosti.

Zojana Staničić na adresi u Splitu, sad već davne 2009. godine pokrenula sudski postupak radi razvrgnuća (na jednake dijelove) suvlasništva na zemljištu u katastarskoj općini Bast-Baška. Sudski postupak vodio je Općinski sud u Makarskoj i 13 godina kasnije, postupak još traje.

Kronološki, Zojana Staničić je, protiv protustranke V. R., podnijela prvostupanjskom sudu spomenutu tužbu23. srpnja 2009. Potom se održavaju dva ročišta, jedno u rujnu, a drugo u listopadu 2009.. Općinski sud u Makarskoj ocijenio je da je protustrankino osporavanje veličine suvlasničkih dijelova dostatan (zakonom propisani) razlog da podnositeljicu uputi u parnicu, te je obustavio izvanparnični postupak i podnositeljicu uputio da protiv protustranke pokrene parnični postupak.

Zojana Staničić u listopadu 2010.godine to i čini te kreću brojne pravne radnje uz ukupno četiri ročišta koja završavaju sa presudom kojom je prihvaćanjem podnositeljičinog tužbenog zahtjeva razvrgnuto suvlasništvo.

Slijedom žalbe tužene strane Županijskom sudu u Splitu, ukinuta je presuda Općinskog suda u Makarskoj i cijeli postupak vraćen na početak.

Kreće nova pravna bitka na sudu unutar koje je održano deset ročišta u razdoblju od svibnja 2017. do ožujka 2022. kada je predmet preraspoređen novom sucu, budući je uredujući sudac ostvario pravo na mirovinu!

Vidjevši koliko se postupak otegao, tim više što bi zbog umirovljenja suca sve ide ispočetka, Zojana Staničić je podnijela Ustavnom sudu tužbu radi zaštite člankom 29. stavkom 1. Ustava zajamčenog prava na suđenje u razumnom roku, povrijeđenog nerazumno dugim trajanjem sudskog postupka.

Ustavni sud je 16. studenoga 2022. jednoglasno donio odluku prema kojoj se usvaja ustavna tužba te se nalaže Općinskom sudu u Makarskoj da u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci donijeti odluku odnosno presudu.

Isto tako je zbog sporosti makarskog suda određena i odšteta Zojani Staničić u iznosu od 9.500,00 kuna koji će joj biti isplaćen iz državnog proračuna u roku ne duljem od tri mjeseca.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime