Situacija s makarskim smećem je dramatična. Za dan, dva nećemo više biti u fizičkoj mogućnosti kupiti ga s ulica i odvoziti. Nemamo ga gdje odložiti dok se kontejneri odvoze u 550 kilometara udaljeni Varaždin.

Već sada jedva stižemo, što se svakako odražava na prepune kontejnere i ostavljanje smeća uz njih po ulici. Nemam ovlasti rješavati problem na višim instancijama. “Makarski komunalac” u ovakvim okolnostima više ne može pružati uslugu i servisirati grad – izjavio je u ponedjeljak Čedo Crljen, direktor “Makarskog komunalca”. Troškovi odvoženja smeća u Varaždin tijekom 50 dana za “Makarski komunalac” iznose 900 tisuća kuna, kaže Crljen. Računi iz Varaždina su 480 tisuća kuna, a ostali troškovi, uključujući i prijevoz, povećavaju taj iznos za dodatnih 400 tisuća kuna. Da se umjesto Varaždina koristio deponij u nekom od dalmatinskih odlagališta, na zbrinjavanje otpada potrošilo bi se svega trećina potrošenog novca za udaljeno odlagalište u Zagorju. Vijećnica HPB-a Kristina Kozlina-Rakušić na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća upitala je gradonačelnika Tončija Bilića hoće li podnijeti ostavku kada nije u stanju riješiti pitanje smeća. Gradonačelnik je uzvratio protupitanjem je li se smjenjivalo čelnike grada prije 10 godina kada je također bio veliki problem s deponijem, na što je dr. Marko Ožić Bebek, tadašnji poteštat, odgovorio kako se rješenje vrlo brzo pronašlo.
Županija poslala sporazum o prihvaćanju smeća

Kako doznajemo, Županija je u ponedjeljak poslala svim općinama i gradovima, na čijemu području su deponiji, kao i Makarskoj, sporazum o prihvaćanju makarskog smeća. Čim ga općine potpišu, Makarska je riješila svoj problem. Dokument je sastavljen nakon niza kontakata predstavnika Županije s gradovima Splitom, Trogirom, Sinjem, Vrgorcem i Imotskim, te općinama Brelima, Baškom Vodom, Okrugom, Marinom, Tučepima i Podgorom.  Do sada svoje suglasnosti nisu dostavili Vrgorac i Imotski, dok Sinj preuzimanje smeća iz Brela i Baške Vode uvjetuju podmirenjem računa grada Makarske u iznosu od 900.000 kuna. Brela i Baška Voda podmirile su ekološku rentu kao zajedničku obvezu za ranije odvoženje smeća u Sinj, ali Makarska nije.  U Županiji tvrde da su kao koordinatori učinili sve da se do otvaranja Centra Lećevica zbrine otpad iz Makarske, pri čemu je razvidno da nema instrumenata prisile kojima bi zakonski i operativno naložila općinama i gradovima donošenje odluka u cilju rješavanja makarskog problema. I nadalje će koordinirati u iznalaženju rješenja i obavještavati Makarsku, kažu u Županiji. Ističu kako zakon jedinicama lokalne samouprave nalaže da su dužne prikupiti i zbrinuti otpad sa svoga područja. (Slobodna Dalmacija)