Centar za socijalnu skrb Ploče zapošljava diplomirani socijalnog radnika I. vrste  na ne­određeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

– VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

– 12 mjeseci radnog staža u struci,

– priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20 i 138/20),

– da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20).

– probni rad 3 mjeseca.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime