Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Ploče raspisalo je natječaj za izbor ravnatelja/ice

Ravnateljem/icom centra za socijalnu skrb može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo,

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,

– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,

– položen stručni ispit,

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu Centra imenuje Upravno vijeće Centra na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu zaključuje s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine. Ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja/icu. Više detalja o natječaju potražite OVDJE.

1 KOMENTAR

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime