Raspisan je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Makarska na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij, integrirani diplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij,

– tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– vozačka dozvola B-kategorije.

Za natječaj je potrebno priložiti:

– molbu

– životopis

– preslik diplome kojom se dokazuje stručna sprema

– preslik vozačke dozvole

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice

– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Makarska za četverogodišnje mandatno razdoblje (M-1 obrazac).

Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on/ona mora dostaviti izvješće o radu ravnatelja u proteklom mandatu (M-2 obrazac) te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu (P-1 obrazac).

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime