Radna skupina Ministarstva za izradu novog Zakona o pomorskom dobru osnovana je 19. siječnja 2022. godine. Udruga za razvitak hrvatskih otoka ”Otočni Sabor” dobila je mogućnost uključivanja u rad Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama tek u kasnijoj fazi, točnije 24. kolovoza 2022. godine. U Radnu skupinu Ministarstva predložena je Vladimira Mascarell iz Otočnog Sabora, odnosno inicijative Javno Je Dobro, koja okuplja više civilnih udruga i građanskih inicijativa, ali i aktivnih građana, a koja je već u prijašnjim pokušajima donošenja Zakona sudjelovala u radu Radne skupine Ministarstva. Shodno tome formirana je interna radna skupina inicijative Javno Je Dobro (JJD), koja je bila kompetentna i voljna u kratkom roku analizirati prijedlog Zakona i davanjem komentara doprinijeti njegovu poboljšanju.

Od imenovanja, 24. kolovoza 2022., do zadnje sjednice Radne skupine za novi ZPDLM predali smo šest pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga koje su sastavili članovi interne, uže radne skupine inicijative JJD. ( u prilogu 1-6)

1.   Mišljenje na prijedloge revizije pretvorbe i privatizacije te novi prijedlog pristupa problemu i načinu rješavanja – Napisala: Maja Đerek, dipl.iur. za inicijativu Javno Je Dobro 2. rujna 2022

2.   Mišljenje na poglavlje Upravljanje pomorskim dobrom Članak 7. Stavak 2. : – treba ga brisati, kao i sve vezane odredbe u drugim člancima, u kojima se Vlada postavlja posredno ili neposredno kao skrbnik i upravitelj (jer se radi o pomorskom dobru) – Napisala: Vladimira Mascarell dipl.ing.građ. za inicijativu Javno Je Dobro 7.rujna 2022

3.   Mišljenje na omogućavanje ZALOŽNOG PRAVA (stvarnog prava) preko koncesijskih ugovora na pomorskom (općem) dobru – Napisala: Vladimira Mascarell dipl.ing.građ. za inicijativu Javno Je Dobro 14. rujna 2022.

 4.   Mišljenje: MORSKE PLAŽE s posebnim naglaskom na dio 4. – Morske    plaže – Napisali: Prof. dr. sc. Lidija Runko-Luttenberger & Prof. dr. sc. Axel Luttenberger za inicijativu Javno Je Dobro 14. rujna 2022.

5.      Mišljenje o poglavljima i djelovima prijedloga Zakona koji se odnose na gradnju, prostorno uređenje („dokumente prostornog uređenja“ što nije pravni pojam), o pojmu „sanacije“, rekonstrukcije i nadzora nad gradnjom – Napisala: MaE BI Dinka Pavelić, dipl.ing.arh. za inicijativu Javno Je Dobro 19. rujna 2022.

6.      Koncesije na plažama, napomene o krivim postavkama, poslano na Radnu skupinu u tijeku rasprave na zadnjoj sjednici – Napisala: Prof. dr. sc. Lidija Runko-Luttenberger za inicijativu Javno Je Dobro 11. Studenog 2022.

Pored navedenih pisanih primjedbi inicijative JJD, na sjednicama Radne skupine Ministarstva izložili smo naše stavove o još nekoliko tema, ili jednostavnije, usmene primjedbe i mišljenja prethodno interno razmotrena.

Kroz suradnju s udrugama izvan inicijative JJD, napr. Udruge ”Glas Poduzetnika” – malih poslodavaca, koji rade preko odobrenja na pomorskom dobru kao i Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj ”Sunce” te još nekolicine udruga koje se bave okolišnim temama, iskomunicirali smo teme i potom ih izložili na Radnoj skupini Ministarstva, kako bi i ostali članovi Radne skupine Ministarstva bili upoznati. Obzirom da je zaštita morskog i obalnog okoliša krucijalno pitanje koje se mora implementirati u Zakon o pomorskom dobru, opravdano smo očekivali kako će udruge za zaštitu okoliša dobiti svoje mjesto unutar Radne skupine, posebno zbog stručnosti u području okolišnog prava, međutim za to područje nije bilo imenovanih stručnjaka. Stoga smo problem zaštite okoliša razmatrali na internim sastancima, a predali smo i pisane primjedbe članova udruga, znastvene radove i stručna mišljenja.

Rad u Radnoj skupini Ministarstva bio je iznimno naporan jer smo nove verzije Nacrta prijedloga zakona dobivali samo dva-tri dana prije sastanaka, koji su održani 2. rujna, 14. rujna i zadnji 11. studenog 2022. Na sastanku od 14. rujna Ministarstvo nas je obavijestilo kako prijedlog Zakona odmah šalju na usklađenja resornim ministarstvima i DORHu te da će na naše primjedbe, koje su povezane s drugim institucijama, odgovoriti nakon što dobiju povratnu informaciju. Nažalost, odgovore nismo dobili jer Ministarstvo, odnosno državni tajnik Bilaver, smatra kako članovima Radne skupine ne mora argumentirati odgovor ako on nije prihvaćen. Zanemarene, odbijene, primjedbe JJD uglavnom su se odnosile na neusklađenost Prijedloga Zakona s važećim zakonima i Ustavom RH. Problem se, po našem mišljenju, morao pažljivo iskomunicirati i razmotriti na Radnoj skupini uz sudjelovanje ostalih resornih institucija, svakako prije slanja Prijedloga Zakona na e-savjetovanje. Sve navedeno je argumentirano i izloženo u pisanim primjedbama iz gornjeg popisa pod točkama 1. – 6., a odnosi se na Ustav RH, Zakon o vlasništvu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o građenju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o upravnom postupku, itd.

Nadležnosti tijela na općem dobru, ali ni po područjima nisu ispoštivana, a po pitanju preklapanja ili nedostatka nadležnosti stvorena je zbrka unutar zakona, ali i unutar jednog članka.

Pored tih neusklađenosti ili suprotno navedenim zakonima, tekst Nacrta Prijedloga Zakona nije usklađen ni s pravnom stečevinom EU, Zakonom o javnoj nabavi, te Zakonom o regionalnoj i lokalnoj samoupravi. Ignorirane su i EU Direktive o okolišu, a posebno je bizarno što nije poštivana čak ni Direktiva 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za pomorsko prostorno planiranje. (Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing a framework for maritime spatial planning). Naglasili smo više puta kako je na Prijedlogu Zakona potrebno još mnogo raditi i da ovakav, nedorađen, ne bi smio biti poslan na javno savjetovanje. Uzalud.

Nakon objave o stavljanju Prijedloga Zakona na e-savjetovanje, ogradili smo se od tog Prijedloga Zakona, pogotovo zato što je on čak i mijenjan nakon zadnje Sjednice Radne skupine Ministarstva. (u prilogu – izuzimanje)

za Inicijativu ”Javno Je Dobro”

  Denis Barić, predsjednik udruge ”Otočni Sabor”

  Vladimira Mascarell, dipl.ing.građ.

  MaE BI Dinka Pavelić, dipl.ing.arh.

  Prof. dr. sc. Lidija Runko-Luttenberger

  Maja Đerek, dipl.iur.

  Prof. dr. sc. Axel Luttenberger

21. studenog 2022. godine

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime