Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 7. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o financiranju projekta Izgradnje Centra za gospodarenje  otpadom  Biljane Donje u iznosu od 266.588.926,19 kuna, osiguranih kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ovime je tvrtka Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije, koja je nositelj provedbe projekta izgradnje CGO Biljane Donje, dovršila iznimno značajan dio strateškog projekta Zadarske županije, na čijoj realizaciji se radi još od davne 2006. Godine, informirali su nas iz ove tvrtke. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode  uputilo je 2. listopada 2015. godine tvrtki Eko d.o.o. Zadar poziv za dostavu projektnog prijedloga Izgradnje Centra za gospodarenje  otpadom  Biljane Donje. Projektni prijedlog je  MZOiP-u predan 28. prosinca 2015. godine na ocjenjivanje, a Odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava postupak je uspješno dovršen. U Odluci MZOiP koju je potpisao ministar dr.sc. Slaven Dobrović stoji kako se tvrtki Eko d.o.o. Zadar, kao prijavitelju odobrava financiranje projekta Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje.eko-2

–           Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 70,65%, odnosno 266.588.926,19 kuna. Za sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda osigurana su sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu o projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Za provedbu projekta Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao Posredničko tijelo razine 1, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2, i Eko d.o.o. Zadar kao uspješan prijavitelj sklopit će u roku od 45 kalendarskih dana od donošenja ove Odluke, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, stoji u Odluci o financiranju MZOiP-a.

Ukupna vrijednost projekta CGO-a Biljane Donje, nakon završenog ocjenjivanja projektnog prijedloga, iznosi 377.326.793,56 kuna (prihvatljivih troškova), od čega je 266.588.926,19 kuna bespovratnih EU sredstava, lokalni udio (Županija, gradovi i općine na području Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije) iznosi 37.732.679,36 kuna, dok je nacionalni (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) udio u iznosu od 73.005.188,01 kuna.  Svrha ovog projekta je stvoriti prihvatljiv i ekonomičan sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije. Osim izgradnje CGO-a, projekt obuhvaća i izgradnju 3 pretovarne stanice na području Zadarske županije (Biograd, Gračac i Pag) i jedne pretovarne stanice na području Ličko-senjske županije (Rakitovac) koja će se financirati nacionalnim sredstvima. Tvrtka Eko d.o.o. Zadar kojoj je povjerena realizacija projekta CGO Biljane Donje trenutno provodi postupke javne nabave velike vrijednosti i to za:

  • Pružanje usluge projektiranja i izvođenja radova na izgradnji Centra procijenjene vrijednosti 295.000.000,00 kuna,
  • Pružanje usluge nadzora nad izgradnjom Centra procijenjene vrijednosti 10.640.000,00 kuna,
  • Pružanje usluge tehničke pomoći nad izgradnjom Centra procijenjene vrijednosti 8.100.000,00 kuna.

 

Dino Perović, direktor Eko d.o.o.
Dino Perović, direktor Eko d.o.o.

Postupak javne nabave za Pružanje usluga savjetovanja u odnosima s javnošću procijenjene vrijednosti 2.400.000,00 kuna dovršen je u svibnju ove godine, a kao najbolje ocijenjena odabrana je ponuda zajednice gospodarskih subjekata „Media Val“ d.o.o. i „Organizacija“ d.o.o. iz Zagreba (1.899.098,91 kuna), s kojima će se sklopiti ugovor neposredno nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno već do kraja studenog ove godine. Ukoliko u postupcima javne nabave za Pružanje usluge projektiranja i izvođenja radova, Pružanje usluge nadzora nad izgradnjom i Pružanje usluge tehničke pomoći nad izgradnjom ne bude žalbenih postupaka s odabranim ponuditeljima planira se sklapanje ugovora u prvom kvartalu 2017. godine. Tvrtka Eko d.o.o. iznimno je ponosna što se nakon dugotrajnih postupaka pribavljanja dozvola, niza provjera i odobrenja nadležnih nacionalnih i europskih institucija, ovom Odlukom o financiranju naziru obrisi budućeg Centra za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim, a sve kako bi se ostvario glavni cilj, a to je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš i uspostava samoodrživog financiranja sustava gospodarenja komunalnim otpadom u Zadarskoj i južnom dijelu Ličko – senjske županije.

1 KOMENTAR

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime