Primatelji novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi, čiji su računi blokirani najviše godinu dana, od 2. veljače moći će podnijeti Zahtjev za otpis dugova do najviše 35 tisuća kuna kumulirano prema svim vjerovnicima i evidentirano na dan 30. rujna 2014. godine.

Od 2. travnja Zahtjev za podnošenje otpisa dugova moći će podnijeti građani čija mjesečna primanja u posljednja tri mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500 kuna za samca odnosno 1.250 kuna po članu kućanstva koji: nemaju u vlasništvu drugu nekretnine osim one u kojoj žive, nemaju drugu imovinu, oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i slično. Zadnji dan za podnošenje Zahtjeva za otpis duga je 30. lipnja 2014. godine.  Sporazum s Vladom, koji je prezentiran na današnjoj sjednici, o otpisu dugova za oko 60.000 najugroženijih građana potpisale su sve veće banke koje posluju u Hrvatskoj, sva tri teleoperatera, kao i tvrtke u vlasništvu države; HRT, HEP, HPB, HP, HDS-ZAMP, HBOR, HŽ Infrastruktura, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te četiri najveća grada Zagreb, Split, Osijek i Rijeka.  Od ukupnog iznosa dozvoljenog duga najviše 25.000 kuna može se odnositi na dugove trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojima je država osnivač ili su od strateškog i posebnog interesa države, a najviše 10.000 kuna može se odnositi na dugove bankama i teleoperaterima. Treba napomenuti da će teleoperateri dug primateljima socijalnih naknada otpisati samo ako njihov kumulativni dug prema svim vjerovnicima ne prelazi 10.000 kuna, a građanima koji Zahtjeve podnose nakon 2. travnja dug neće biti oprošten, već će se odgoditi ovrha na godinu dana. Ako za vrijeme odgode dužnik podmiri svoj dug, otpisat će mu se zatezne kamate. Treba istaknuti kako je riječ o jednokratnoj mjeri i ne može se očekivati da će Vlada opet donijeti sličnu. Ovo nije poruka građanima da ne trebaju plaćati račune. Kriteriji su obuhvatili samo najsiromašnije građane, a banke i teleoperateri pokazali su društvenu odgovornost’, kazala je ministrica Milanka Opačić izražavajući uvjerenje da će procesu otpisa dugova pristupiti i neki drugi gradovi, a ne samo četiri najveća. Kako bi se građanima čitav proces maksimalno pojednostavnio, sve će se moći obaviti bez prevelike papirologije u svega nekoliko koraka koje možete vidjeti klikom na link za one koji podnose Zahtjev od 2. veljače i za one koji ga podnose od 2. travnja. Radi evidencije i nadzora, uspostavljen je Registar otpisa duga koji vodi FINA. Dužnik u Registru ostaje evidentiran tri godine od dana otpisa duga odnosno godinu dana u slučaju ovrhe. Tijekom trajanja evidencije i nadzora podnositelj zahtjeva morat će prijaviti FINA-i ako dođe u posjed imovine bilo od igara na sreću, nasljeđivanjem ili darovanje čija je vrijednost veća od sto tisuća kuna. U istom razdoblju vjerovnici koji su otpisali dug imaju pravo uskratiti uslugu građaninu, osim ako se ne radi o usluzi čijim bi se uskraćivanjem dovelo u pitanje zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Prema riječima premijera Zorana Milanovića, ovo je prvi put da neka vlada donosi ovakvu odluku, što je dokaz da je riječ o humanoj vladi. (tportal)