USKOK je, na temelju rezultata opsežnih i složenih izvida te podataka prikupljenih od Porezne uprave Ministarstva financija i kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv osmoro hrvatskih državljana (1960., 1958., 1951., 1954., 1981., 1967., 1960., 1972.) i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzrokovanja stečaja, pomaganja u prijevari u gospodarskom poslovanju te pomaganja u prouzrokovanju stečaja. (3.12.2014.) Osnovano se sumnja da su, od prosinca 2010. do 5. srpnja 2013., u Zadru, na višekratna traženja I. okr., II. i III. okr., kao pročelnici Područnog ureda Zadar, te IV. i V. okr., kao voditelji Ispostave Područnog ureda Zadar, i VI. okr., kao voditeljica Službe za ovrhu u Područnom uredu Zadar, u više navrata postupali suprotno zakonskim odredbama u namjeri da poreznom dužniku IX. okr. trgovačkom društvu omoguće i osiguraju neplaćanje dospjelog i ovršnog poreznog duga na način da su prolongirali njegovu naplatu, donosili rješenja o reprogramu poreznog duga kad za to nisu bili ispunjeni uvjet, te poduzimali druge radnje s ciljem da se spriječi pokretanje ovršnog postupka radi naplate poreznog duga. Takvim su postupanjem  spriječili naplatu poreznog duga od IX. okr. društva, čime je proračun RH oštećen za najmanje 2.700.000,00  kuna. Nadalje, osnovano se sumnja da su III. okr., kao pročelnica Područnog ureda Zadar, i V. okr., kao voditelj Ispostave Područnog ureda Zadar, na traženje I. okr., u cilju sprječavanja ovrhe novčanih sredstava na računima I. okr., postupali protivno zakonskim propisima i to na način da rješenje o ovrsi nisu poslali na provedbu Financijskoj agenciji, te su dogovarali daljnje odgode ovrhe, iako za to nisu bili ispunjeni uvjeti, čime je proračun RH oštećen za najmanje 170.269,26 kuna. Osim navedenog, VII. okr. je, kao direktor NK Zadar (Klub), od prosinca 2008. do listopada 2014. godine, u Zadru, sukladno dogovoru i na traženje I. okr., priznao kao istinitu obvezu po primljenim pozajmicama prema I. okr. iako je znao da Klub nema stvarnih obveza prema I. okr. s obzirom da se navedene obveze zasnivaju na neistinitim i nevjerodostojnim ugovorima o zajmu u kojima je navedeno da je I. okr. od 10. rujna 2000. do 16. ožujka 2004. isplaćivao pozajmice igračima Kluba. Iako je znao da se radi o neosnovanim obvezama nastalim na temelju ugovora o pozajmicama, po kojima je Klub preuzeo obvezu povrata istih kao jamac platac, a koje u ime Kluba, nisu potpisale odgovorne osobe, VII. okr. je naložio sačinjavanje temeljnice radi njezinog knjiženja u poslovnim knjigama Kluba, čime je nastala obveza Kluba prema I. okr. u iznosu od 42.319.000,00 kuna. Radi vraćanja navedenog neosnovanog potraživanja, Klub je I. okr. isplatio 11.293.822,37 kuna, a trgovačkim društvima povezanim s I. okr. isplatio je 209.293,26 kuna i 15.377.312,44 kuna (IX. okr. društvo), dok je I. okr., kao direktor IX. okr. društva, dug tog društva prema Klubu podmirio prijebojem međusobnih potraživanja s osnova nepostojećih pozajmica u iznosu od 9.263.509,28 kuna. Preostali dio nepostojećeg potraživanja pretvoren je u vlasnički udio u Klubu, čime je I. okr. omogućeno neosnovano stjecanje 119.192 dionice vrijednosti 23.838.400,00 kuna, odnosno vlasništvo 35,06% temeljnog kapitala Kluba. Na opisani način I. okr. je pribavljena nepripadna imovinska korist od najmanje 44.395.731,65 kuna, IX. okr. društvu od najmanje 5.328.879,34 kune, drugom društvu od 209.293,26 kuna, a Klub je oštećen za najmanje 50.708.828,07 kuna. Nadalje, I. okr. je, od 5. siječnja 2013. do 30. siječnja 2014., u Zagrebu i Zadru, u namjeri da IX. okr. trgovačkom društvu, u kojem je osnivač i direktor, pribavi nepripadnu korist, u postupku predstečajne nagodbe nezakonito umanjio obveze IX. okr. trgovačkog društva prema vjerovnicima, a kako bi osigurao prihvaćanje predloženog plana financijskog i operativnog restrukturiranja IX. okr. društva, I. okr. je u dokumentaciji koju je dostavio nagodbenom vijeću FINA-e, uz potraživanja drugih vjerovnika IX. okr. društva, neistinito predočio i priznao i svoje potraživanje prema IX. okr. društvu u iznosu od 17.687.267,86 kuna. Navedeno potraživanje je I. okr. formalno prenio na VIII. okr., na kojeg je prenio i daljnje svoje nepostojeće potraživanje prema IX. okr. društvu u iznosu od 3.477.000,00 kuna, a sve kako bi zadržao potrebnu većinu glasova vjerovnika. Na taj je način, upravo na temelju svojih priznatih i neistinitih tražbina, formalno prenijetih na VIII. okr. ostvario potrebnu većinu glasova vjerovnika koji su prihvatili predloženi plan financijskog i operativnog restrukturiranja IX. okr. društva. Nakon toga je Nagodbeno vijeće, u uvjerenju da je zakonom tražena većina vjerovnika ostvarena na temelju istinitih i stvarno postojećih tražbina vjerovnika, donijelo rješenje o prihvaćanju plana financijskog i operativnog restrukturiranja dok je Trgovački sud u Zadru 21. siječnja 2014. donio pravomoćno rješenje o odobravanju predstečajne nagodbe čime je IX. okr. društvu pribavljena nepripadna imovinska korist od 57.568.676,71 kune, dok je Ministarstvo financija oštećeno za 5.620.098,09 kuna a ostali vjerovnici za 51.948.578,62 kune.  Osim navedenog, I. okr. je 28. lipnja 2013., u Zadru, nakon što je IX. okr. društvo prestalo obavljati plaćanja putem žiro računa, na temelju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela, VIII. okr. za jednu kunu ustupio jedini poslovni udjel jednog društva, kojeg je vlasnik i jedini osnivač IX. okr. društvo, nominalne i stvarne vrijednosti 22.447.800,00 kuna. Na opisani način I. okr. je svjesno umanjio stvarnu imovinu IX. okr. društva iz koje bi se u stečajnom postupku mogli namiriti vjerovnici te je time za navedeni iznos oštetio IX. okr. društvo a VIII. okr. u tom iznosu pribavio nepripadnu imovinsku korist. USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.