Vijeće za elektroničke medije, u postupku nadzora nad radom Gradske televizije Zadar, na sjednici održanoj 24. lipnja ove godine donijelo je Odluku o trajnom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području digitalne regije gradova Zadar i Nin, te općina Poličnik, Zemunik Donji, Bibinje, Sukošan i Preko.

Koncesija je Gradskoj televiziji dodijeljena 2012. godine na rok od 10 godina. No, prošle godine Vijeće za elektroničke medije izreklo je opomenu GTV-u zbog promjene programske osnove za više od 10 posto njezina sadržaja bez prethodno pribavljene suglasnosti Vijeća. Kako GTV na opomenu nije reagirao, Vijeće je najprije donijelo odluku o privremenom oduzimanju koncesije, no naknadnom analizom programa utvrđeno je kako GTV i dalje ne zadovoljava zakonski minimum vlastite proizvodnje što je dovelo i do trajnog oduzimanja. (Zadarski list)