Robert Motušić, generalni direktor Tankerkomerca poslao nam je priopćenje vezano uz natječaj i moguću dodjelu koncesije najpovoljnijem ponuđaču koji je raspisalo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Priopćenje objavljujemo u cijelosti:
“U povodu nedavnih medijskih napisa i objava u kojima se navodi kako je dana 6.listopada  2014. su prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture održano javno otvaranje pristiglih ponuda za dodjelu koncesije za Marinu Zadar, na koje je pristiglo pet ponuda, i to kako slijedi:

 1. Tankerkomerc d.d., Zadar;
 2. Marina Signum d.d., Zadar i Olive Island doo, Sutomišćica;
 3. ACI d.d., Opatija;
 4. Belle Adriad.o.o. i konzorcij „Porto Jadera 1177″
 5. Zajednica ponuditelja Dogus grupe,

 

društvo Tankerkomerc d.d., smatra kako je neophodno informirati javnost o statusu predmetnog natječaja, kako ne bi došlo do krive interpretacije činjeničnog stanja. Sukladno zakonu o upravnom postupku,Upravni sud u Splitu, dana 30.Rujna2014. donio je Rješenje kojim je predmetni natječaj stavljen van snage. Zbog potpunog i objektivnog informiranja javnosti,potrebno je istaknuti kronologiju događanja koja je dovela do provođenja i obustave ovog natječaja:

 1. Društvo Tankerkomerc d.d. izgradilo je iz vlastitih sredstava kompleks marine Zadar uz sve lokacijske, građevne i uporabne dozvole izdane od nadležnih tijela RH. Današnja vrijednost uloženog u izgradnju i opremanje Marine Zadar iznosi EUR 40,0milijuna,
 2. Od 1982.godine društvo Tankerkomerc d.d.konzumira Ugovor o korištenju pomorskog dobra koji je vremenski neograničen,
 3. Sve nekretnine unutar Marine Zadar plaćene su u procesu privatizacije od strane dioničara društva Tankerkomercd.d.
 4. Sukladno zakonu RH, 1996. godine Tankerkomerc d.d. nadležnom ministarstvu predao je zahtjev za konverziju Ugovora o korištenju pomorskog dobra u Ugovor o koncesiji
 5. Nadležno ministarstvo, danas Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture nije se očitovalo prema zahtjevu Tankerkomerca punih 18 godina,odnosno do 25. Srpnja 2014.
 6. Dana 9. srpnja2014. (dakle, prije gore navedenog rješenja) MPPI RH donosi Objavu o namjeri davanja u koncesiju Marine Zadar, što je anakrono i protuzakonito,
 7. Slijedom navedenog,Upravni sud u Splitu, sukladno zahtjevu tužitelja Tankerkomercd.d.,donosi Rješenje o privremenoj mjeri koja natječaj za koncesiju stavlja van snage,preciznije isti proglašava nezakonitim, te odgađa izvršenje rješenja MPPI ,
 8. Važno je napomenuti, kako Tankerkomerc d.d.nije dao nikakav legitimitet predmetnom natječaju, niti će se natjecati s ostalim ponuđačima, već je umjesto tražene natječajne dokumentacije, dostavio korespondenciju sa nadležnim institucijama, preciznije Vladom RH, MPPI, DORH, te je dostavio Rješenje Upravnog suda u Splitu temeljem kojeg će ovaj natječaj biti poništen,
 9. Unatoč različitim interpretacijama medija temeljenim na nepotpunim informacijama, Marina Zadar ostat će u posjedu društva Tankerkomerc d.d. i ubuduće.

Naime, sukladno Zakonu o koncesijama (NN 143/12), članak 28. st. 2 navodi:

Davatelj koncesije poništit će postupak davanja koncesije nakon isteka roka za dostavu ponude u slučaju :

–         Ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do sadržajno bitno drugačije dokumentacije za nadmetanje i/ili obavijesti o namjeri davanja koncesije,…

Nova okolnost u ovom slučaju je Rješenje Upravnog suda u Splitu od dana 30. rujna2014.”

S poštovanjem,

Roberto Motušić Generalni direktor