Na posljednjoj sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, Matejas Jozipović, vijećnik naveo je kako on dolazi iz Baške Vode gdje je na vlasti jedan specifičan načelnik koji je uzurpirao 400 kvadrata pomorskog dobra nekim lažnim elaboratom i tako postao vlasnik nečega što pripada njima

– Smisao te radnje da je cijena u Baškoj Vodi pomorskog dobra jedinstvena za cijelu Hrvatsku, 600 kuna po metru korištenja tog dobra, a oni u Općini Baška Voda imaju cijenu 250,00 EUR po metru kvadratnom što je 4 puta više. Da li su se nekim radnjama zaštitili interesi Republike Hrvatske i tih 400 kvadrata pomorskog dobra, na neki način vratiti u vlasništvo Republike Hrvatske?, pitao je Matejas Jozipović, ujedno i vijećnik u Općinskom vijeću Općine Baška Voda.

Uoči 17.sjednice zakazane za ponedjeljak, 13.veljače, stigao je i odgovor pročelnice Upravnog odjela za turizam i pomorstvo iz čega proizlazi da Matejas Jozipović ipak nije bio u pravu. Naime, Josko Roščić i njegova općinska administracija nisu uzurpirali 400 m2 pomorskog dobra nego nešto manje od 700 m2 pomorskog dobra!

U nastavku u cijelosti objavljujemo odgovor kojeg potpisuje pročelnica navedenog Odjela, Matea Dorčić.

Nastavno na pitanje o korištenju pomorskog dobra u Baškoj Vodi i poduzimanja radnji za zaštitu pomorskog dobra već smo naveli kako smo upoznati sa problematikom proširenja ceste na štetu pomorskog dobra.

Više puta smo kontaktirali nadležne institucije i tražili ispravak upisa pomorskog dobra, konkretno radi se o čest.zem. 5397/2 k.o. Bast-Baška Voda (u naravi plaža) čija je površina smanjena i pripojena čest.zem. 7832/3 k.o. Bast-Baška Voda (u naravi cesta).

Kako je za  upis pomorskog dobra nadležno Općinsko državno odvjetništvo dana 9. siječnja 2023. godine smo uputili dopis Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, Stalnoj službi u Makarskoj, a obavijest o tome Područnom uredu za katastar, Ispostavi za nekretnine Makarska i Općini Baška Voda sljedećeg sadržaja:

“Nastavno na česte upite o korištenju pomorskog dobra na predmetnom području želimo požuriti postupanje u predmetu upisa pomorskog dobra, vraćanja u prijašnje stanje te ispravka upisa čest. zem. 5397/2 k.o. Bast-Baška Voda.

Pomorsko dobro na predmetnom području određeno je na temelju Uredbe Vlade RH o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bast-Baška Voda, predio od mula ispred hotela Dubravka do športske luke Baška Voda („Narodne novine“ broj 72/2002).

Izrađen je geodetski parcelacijski elaborat za evidentiranje granice pomorskog dobra te je isti proveden kroz katastarski operat.

Predlaže se formiranje i nastajanje č.zem. 5397/2 k.o. Bast-Baška Voda površine 4429 m2 koja bi ušla u sastav pomorskog dobra.

Provedbom prijavnog lista u zemljišnim knjigama č.zem. 5397/2 ostaje upisana u ZU 4354 u kojem je kao vlasnik upisana Općenarodna imovina pod upravom MJESNI N.O. BAŠKA VODA.

Kasnijim geodetskim elaboratom izvedenog stanja nerazvrstane ceste, naručitelja Općina Baška Voda i temeljem rješenja Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnog odjela Makarska broj Z-9846/2016, čestici zemlje 5397/2 k.o. Bast-Baška Voda, površine 4429 m2, kulture „obala“ 4150 m2 i „put“ 279 m2, upisane u ZU 10269: POMORSKO DOBRO 1/1, umanjuje se površina za 673 m2, a ista površina se pripaja novoformiranoj čestici zemlje

7832/3 k.o. Bast-Baška Voda, površine 2706 m2, kulture cesta (ULICA POD LUKA), koja se upisuje na Općinu Baška Voda, javno dobro u općoj uporabi.

Područnom uredu za katastar, Ispostavi za katastar nekretnina Makarska upućen je dopis dana 02. travnja 2021. godine

(KLASA: 934-01/21-01/0008, URBROJ: 2181/1-06/03-21-0054) u kojem se traži očitovanje o upisu nerazvrstane ceste na dijelu k.o. Bast-Baška Voda.

Područni ured za katastar Split, Ispostava za katastar nekretnina Makarska su dostavili očitovanje od dana 08. lipnja 2021. godine (KLASA:050-01/21-01/3, URBROJ:541-28-02-04/1-21-2) u kojem je, između ostalog, navedeno kako je jedinica lokalne samouprave Općina Baška Voda dužna napraviti elaborat za ispravak, jer je očito došlo do previda.

Dopisom od dana 16. lipnja 2021. godine, BROJ: R-DO-5027/2021 tražili ste od Općine Baška Voda izradu elaborata radi evidentiranja stvarnog položaja čestice, u cilju vraćanja stanja upisa u katastru i u zemljišnoj knjizi prije provedbe spornog elaborata izrađenog od strane društva Geographica d.o.o. Split,

kako bi se zemljište koje predstavlja pomorsko dobro ukupne površine 673 m2 vratilo odnosno pripojilo čest.zem. 5397/2 k.o. Bast-Baška Voda.     

Kako do danas traženi ispravak nije napravljen, molimo povremeno biti obavješteni o postupanju u ovom predmetu radi ispravnog upisa pomorskog dobra i pravovremenih informacija kojima smo dužni raspolagati u vezi istog.”

6 KOMENTARI

  1. Lopovski gen, komunistička špranca. U komunističkoj arhivi je 90.000 dosjea članova HDZ-a koji su se iz jedne partije pribacili u drugu među kojima je i Roščić. Uz to što mu je stranka sve omogućila Josko je i lažni branitelj.
    Padaju polako svi i završavaju iza rešetaka, past će i Josko kad politika to odluči.

  2. Imamo dokaze, javno je sve objavljeno al niko ne reagira? Roščić je 100 puta spomenut za sve afere, pametnome dosta. di su državne institucije??
    Država=Roščić, “nemože mu niko ništa”

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime