1. Donosimo Vam intervju s nositeljicom liste Domovinskog pokreta za Grad Makarsku, Anitom Pervan. Pročitajte što je odgovorila na naša pitanja o stanju u Makarskoj, planovima i njenim političkim referencama
 2. Gospođo Pervan, koji su vaši razlozi ponovnog ulaska u aktivnu politiku Makarske, i zašto baš kroz Domovinski pokret?

Gospođo Pervan, koji su vaši razlozi ponovnog ulaska u aktivnu politiku Makarske, i zašto baš kroz Domovinski pokret?

Nekolicina je razloga. Na poziv mojih stranačkih prijatelja, koji su me vidjeli kao osobu koja može pridonijeti radu i uspjehu Domovinskog pokreta, pristala sam se ponovo aktivirati. Drugi razlog je želja da sav svoj angažman usmjerim, u suradnji s mojim stranačkim kolegama, na rad za dobrobit Makarske. A treći, i najveći razlog je loše, netransparentno i nestrategijsko vođenje Grada.

Zašto Domovinski pokret? Domovinski pokret je stranka koja je najbliža mojim političkim načelima, mome poimanju politike, kako u Gradu tako i u Državi. Imala sam čast osnivati HDZ u Makarskoj devedesetih godina, i bila član do 2014. Izašla sam iz HDZ-a jer to više nije bila stranka koju je osnovao pokojni predsjednik Tuđman. To se vidi i u vrhu, ali i u najmanjim organizacijskim subjektima. Od HDZ-a je trenutno ostalo samo ono istinsko i pošteno članstvo, koje na žalost, služi vrhu stranke samo kao glasačka mašinerija, i njih se u pravilu ništa ne pita. HDZ više nije ni demokršćanska, ni demokratska, a odavno nije ni zajednica. Zato sam svoj politički put odlučila nastaviti kroz Domovinski pokret, u kojem sam ovdje u Makarskoj okružena poštenim i čestitim ljudima, koji se u većini slučajeva nisu prije bavili politikom, ali su osjetili poziv da moraju pomoći svom gradu i svojim sugrađanima.

 1. Koje probleme u Makarskoj vidite kao goruće, i kako ih riješiti?

Makarska je, nažalost, puna problema. Od prekomjerne i nesustavne izgradnje, koju prati neodgovarajuća infrastruktura, lošeg upravljanja gradskim resursima, neadekvatne zdravstvene skrbi, nepostojećih kulturnih sadržaja, nebrige za djecu, mlade i ljude slabijeg socijalnog stanja. Uglavnom, Makarska treba promjene. Treba promjene u upravljanju Gradom u svim segmentima i na svim poljima. Jedan od većih problema Grada je prekomjerna izgradnja. Osim što je narušena vizura grada, nestalo je i zelenih površina, zgrade su zbijene, bez nogostupa i parkinga. Ali, da se ne bi krivo shvatili, Domovinski pokret nije protiv izgradnje i razvoja Grada. Podržavamo sustavnu, promišljenu i humanu izgradnju koja neće od Makarske raditi betoniranu spavaonicu. Makarska mora imati strategiju razvoja grada u svim segmentima.

 1. Makarska je turistički grad, kako vidite današnje stanje u makarskom turizmu, i na čemu treba raditi kako bi se stanje popravilo?

Makarska je zbog lošeg upravljanja i nedostatka strategije u turizmu došla do točke s koje skoro pa nema povratka. Bez jasne vizije o tome kakav turizam hoćemo, sad imamo jedan turistički koktel. Od prenapućenosti i masovnog turizma, uz niske cijene smještaja, do gostiju veće platežne moći koji odsjedaju u skupim apartmanima. Uz to, malo se radilo na popratnim sadržajima, tako da gostima na našu veliku žalost, još uvijek nudimo samo sunce i more. Makarska se mora odrediti kakvu vrstu turizma želi promovirati, te na tome raditi na svim razinama. Nedostaje nam adrenalinskih parkova, nedostaje nam biciklističkih, pa ako hoćete i pješačkih staza, nedostaje nam digitalizacija u turizmu, bilo kroz interaktivne karte, bilo kroz digitalne vodiče. Također, svjesni smo i sve većeg broja tzv.  turističkih nomada, kojima u njihovom kratkom boravku u našem gradu moramo moći pokazati i ponuditi sve ono što Makarska ima, od povijesti, prirodnih ljepota do gastronomije. Također, zalagati ćemo se za besplatan wi-fi na području Grada, po uzoru na druge gradove i turistička središta.

 1. Koja je vaša ocjena stanja u zdravstvu u Makarskoj, i koja su moguća rješenja?

Ni ovdje se na žalost ne možemo pohvaliti. Makarska ima Dom zdravlja, ali sa sve manje vrsti zdravstvenih usluga. I za najmanje preglede građani Makarske su osuđeni ići u Split, Vrgorac, Zagvozd ili Imotski. Pozdravljamo dogovor koji je postignut u ožujku ove godine između gradskih vlasti, Ministarstva i Županije o izdvajanju Doma zdravlja iz županijskog dz, i ponovnom pokretanju djelatnosti u većem obimu, ali nismo sigurni, sudeći po dosadašnjim iskustvima, da i to nije samo još jedno predizborno obećanje. Makarska mora imati funkcionalan DZ, jer građani Makarske, ali ne samo oni, već i svi koji gravitiraju Makarskoj to zaslužuju. 

Školstvo i briga o djeci bi trebala biti u vrhu interesa svake vlasti, kakva je situacija u Makarskoj, i što bi trebalo napraviti kako bi djeca u Makarskoj imala ispunjeno i zdravo djetinjstvo?

Mi možemo pričati samo o školama kojima je Grad osnivač. To znači da grad mora naći način za proširenje postojećih kapaciteta škola kako bi se nastava mogla održavati u jednoj smjeni i  izgraditi športske dvorane jer je to potreba ne samo učenika u školama, nego time omogućujemo i nesmetan rad športskih udruga koje rade s osnovnoškolcima. Također je potrebno osigurati besplatne obroke za djecu koja dolaze iz obitelji  slabijeg imovinskog stanja, a svima se mora osigurati zdravi obrok. Isto tako, mora se raditi konstantan pritisak na Županiju kako bi se poboljšali uvjeti školovanja srednjoškolcima.

Što se tiče vrtića, potrebno je izgraditi dodatne vrtiće, jer su ovi postojeći prekapacitirani, ali isto tako uvesti i dežurstvo od sedam sati ujutro, jer nedostatak istog stvara probleme roditeljima. Naprosto oni koji rade od šest ili sedam sati nemaju kamo s djecom do osam kad vrtići počinju s radom. Nadalje, Makarskoj kronično nedostaje odgovarajućih igrališta za predškolsku djecu i bebe. I onih par koji postoje nisu uvjetni, niti su sigurni. Svaki kvart mora imati barem jedno dječje igralište, sa sigurnim spravama za igru i sigurnom podlogom. Nažalost, dosadašnje vlasti o tome nisu vodile pretjerano računa, pa se pitamo, kako oni koji ne razmišljaju o najmlađima mogu uvjeravati građane da misle o njima i rade sve za boljitak našeg grada.

 1. Promet se nameće kao jedan od većih problema, na koji način mislite riješiti prometne gužve, poglavito u ljetnim mjesecima?

Turizam neminovno stvara i gužve. Problem je u tome što dosadašnje vlasti, osim obećanja, nisu uradile ništa po pitanju rješavanja prometnih problema u gradu. Nedostatak parkinga, loše riješeni ulazi u grad, zagušenje ulica prometovanjem i pariranjem autobusa koji dovoze goste, sve to je dovelo do prometnog kaosa u Gradu. U suradnji s nadležnim službama, ali i sa stručnjacima, treba riješiti istočni ulaz u grad. Neminovnost je i izgradnja garaža, a mora se naći načina da autobusi koji dovoze goste imaju mjesto na kojem će gosti izaći, a da to ne blokira promet u cijelom kvartu.

 1. Znajući da su kulturni sadržaji vrlo važan segment života zajednice, kako poboĺjšati i pokrenuti kulturne sadržaje u gradu?

Makarska se može podičiti kulturnom baštinom i svojim ljudskim resursima u smislu različitih talenata, međutim ne vodi se dovoljno računa o promociji te kulturne baštine. Makarskoj nedostaje kulturno središte ili centar s polivalentnom dvoranom, kino dvoranom i ostalim sadržajima gdje bi se mogao odvijati cjelogodišnji kulturni život grada. Rješenje leži u analizi sadašnjeg stanja te odlučnom pristupu konkretnog rješavanja odnosa s vlasnicima, otkupa zemljišta i ostalih problema. Nakon toga bi se napravio projekt na temelju kojeg bi se konačno počela gradnja kulturnog centra, koji će imati razne sadržaje i višenamjenski prostor za održavanje kino i kazališnih predstava te glazbenih koncerata.

Imajući u vidu da ste već bili gradska vijećnica, i znate kako funkcionira gradsko vijeće, kako će se Domovinski pokret postaviti u gradskom vijeću i za što će te se zalagati?

Biti izabran u gradsko vijeće i postati gradski vijećnik doživljavam kao čast. Kad tako postavimo stvari, normalno bi bilo da se ta dužnost obnaša časno i pošteno, za boljitak grada i svih njegovih građana. Domovinski pokret želi biti glas građana Makarske. Taj glas se dosada slabo čuo u Gradskom vijeću, pa se u većini odluka činilo da vladajući bez osluškivanja bila građana donose odluke. Domovinski pokret zasigurno neće biti demokratski ukras, ili puki dizač ruke. Nećemo pristati na trgovinu, ali ni na ucjene i pritiske. Podržat ćemo sve odluke koje su u interesu građana Makarske, ali u suradnji s građanima. Naši sugrađani moraju biti su-kreatori života u gradu, i mogu bit sigurni da će Domovinski pokret biti njihov glas u Gradskom vijeću.

 1. Kakvo je stanje komunalne infrastrukture u Makarskoj i kako poboljšati istu?

Svi mi u Makarskoj smo svjedoci problema koje imamo, od oborinskih voda i poplava nakon malo jače kiše, problema s pritiskom vode, pogotovo u Velikom Brdu, pa do zasićenosti kanalizacijske mreže. Grad Makarska po popisu stanovništva iz 2011. godine ima nešto više od 13000 stanovnika. Jasno je da to nije stvarna brojka, jer je Makarska zasigurno narasla brojem stanovnika u proteklih 10 godina, a to je razvidno i iz činjenice kako je na proteklim lokalnim izborima, 2017. god. u birački spisak bilo upisano 14982 birača. To znači da se je broj stanovnika drastično podigao i jasno je da postojeća  kanalizacijska i vodovodna mreža to ne može podnijeti. A ako se osvrnemo na ljeto, i na naše drage goste, koji u velikom broju dolaze u Makarsku, jasno je da je alarm upaljen te da nas samo Božja providnosti spašava od katastrofe. Stara kanalizacijska i vodovodna mreža, zastarjeli i podkapacitirani kolektor na Sv. Petru, neriješeni i zapušteni sustavi oborinskih voda (na koje se nerijetko priključivala i kanalizacija), začepljeni, a ponegdje i betonom zatvoreni stari potoci pripojeni građevinskim česticama. Svjesni smo da je priča poput ove, u gradu u kojem zgrada Vodovoda d.o.o. nije spojena na kanalizaciju, apsurdna. To pokazuje nemar gradskih otaca i prema gradskim tvrtkama, a posljedično i prema građanima Makarske. Još je gore kad znamo da je Dogradonačelnik rukovoditelj Tehničkog sektora Vodovoda d.o.o.

Potreban je cjelovit stručni pregled kanalizacijske i vodovodne mreže kao i  maksimalan napor da bi se sustav oborinskih voda sanirao i poboljšao, jer nema potrebe da svi zajedno prolazimo kroz poplave, bilo na Rivi ili Zelenci. Kolektoru se mora proširiti kapacitet ili izgraditi novi, a sve ovo se da napraviti kroz suradnju  s državnim ili Euro fondovima. Nemar dosadašnjih vlastodržaca, u suradnji s prekomjernom i nesustavnom izgradnjom je doveo do toga da Makarska broji minute do situacije kada će od biserne školjke postati – wc školjka.

 1. Koje su smjernice Domovinskog pokreta po pitanju uređena plaža, jer vidimo da se događaju problemi, i po pitanju izgradnje u Makarskoj?

Makarske plaže su, ako ne najljepše, onda zasigurno među najljepšima na Jadranu  i Domovinski pokret će sve napraviti da tako i ostane. Kako raste broj turista u Makarskoj, tako su i plaže sve napučenije i nedostatne za primiti toliki broj kupača. Svjesni toga, znamo da je potrebno dohranjivanje, ali i proširivanje plaža. Nismo protiv toga, ali se i dohranjivanje i proširivanje mora raditi odgovarajućim materijalom i koji neće niti nagrditi vizuru, a ni uništiti morski život. Ne smije makarska plaža biti odlagalište materijala koji je produkt kopanja temelja ili slično. Nažalost i nedavno smo bili svjedoci da se u dva navrata upravo to dohodilo. Najveći problem je što je čak i gradska vlast sudjelovala u tome.

 1. Sve više građana , kako u cijeloj Hrvatskoj tako i u Makarskoj na rubu egzistencije, pogotovo umirovljenici. Na koji način će te starijima omogućiti kvalitetniju svakodnevnicu?

  Ne smijemo zaboraviti ni naše umirovljenike. Znamo da veliki broj naših starijih sugrađana nema ni za osnovne potrebe jer su mirovine sramotno male. Grad se mora brinuti o onima koji su ga stvarali i razvijali. Mora se naći načina kako
  pripomoći onima koji su lošoj materijalnoj situaciji i uz pomoć grada osigurati im dostojnu starost i sjetiti ih se cijelu godinu, ne samo za Božić i Uskrs. Ali nisu samo financije ono što tišti naše sugrađana starije životne dobi. Tu je i nedostatna zdravstvena skrb, pa i manjak kulturnih, sportskih i inih sadržaja koji bi oplemenili njihov život.
 2. Svima su puna usta mladih poduzetnika. Kako Domovinski pokret misli privući mlade poduzetnike u Makarsku i u kojim segmentima poslovanja?

Bez mladih nema grada. Bez poduzetništva nema napretka. Neću nabrajati što sve dosadašnje vlasti nisu napravile, već ću se ukratko fokusirati na ono što grad treba i mora napraviti. Poticajima za mlade poduzetnike, poglavito u starim zanatima i it industriji, može se napraviti prvi korak. Grad mora iznaći prostor za poduzetnički inkubator, ali i ponuditi povoljnije uvjete iznajmljivanja gradskih prostora mladim poduzetnicima. Isto tako, poticati treba i zapošljavanje . U ovo vrijeme smo vidjeli koliko je turizam krhka grana gospodarstva, pa prema tome, grad mora ulagati u proizvodno poduzetništvo.

 1. Koja je vaša vizija Makarske u budućnosti, s naglaskom na goruće probleme?

Mi vidimo Makarsku kao biser Jadrana, što ona i jest. Makarsku koju vodi vlast koja brine o gradu i građanima. Vlast koja transparentno raspolaže sredstvima. Naša vizija Makarske jest, Makarska kao nositelj turizma, ali i grad u kojem ima i proizvodnje, i novih tehnologija. Grad koji brine o svojim potrebitima, o djeci i starima. Grad u kojem je užitak živjeti. A sve to Makarska može. Ali ako oni koji su svih ovih godina  vodili Grad, ostanu na vlasti, bojimo se da će naša vizija biti samo san.

 1. Molim vas da ocijenite rad dosadašnjih vlasti, te kako gledate na njihova sadašnja obećanja?

  Školskim rječnikom rečeno, mršava dvojka! I ono što su dobro napravili, uspjeli su pokvariti netransparentnošću, nepotizmom, pogodovanjima i nemarom. A što se tiče sadašnjih obećanja, pitam naše sugrađane: možete li vjerovati da će oni koji su stvorili sve makarske probleme, stvarno riješiti iste? Makarska je sita toga da bude poligon za treniranje političkih elita, koji naprave pustoš i odmagle!
 2. Koja je vaša poruka biračima ? Zašto na ovim izborima izabrati baš listu Domovinskog pokreta?

  Dragi sugrađani, drage Makaranke i Makarani!
  Pozivam vas da u nedjelju izađete na biračka mjesta, ostvarite svoje pravo na upravljanje gradom! Svaki glas je bitan, a vaš neizlazak na izbore direktno daje vlast onima koji su vas svo ovo vrijeme varali. Pozivam vas da dobro i mudro promislite, da se sjetite svih neispunjenih obećanja i situacije u kojoj se Grad nalazi. Dragi moji sugrađani, pozivam vas da svoj glas date listi Domovinskog pokreta, listi broj 1.  koja će biti vaš glas u Vijeću. Iziđite na izbore i dajte glas listi broj 1. zato što svoje volite! Hvala vam!(dugopolje.org)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime